Schriftelijke vragen EVB inzake uitbreiding basisteams politie-eenheid Rotterdam

Barendrecht, 21 november 2018,

Betreft: uitbreiding basisteams politie-eenheid Rotterdam

Geacht college,

Op 21 augustus 2018 informeerde u de gemeenteraad van Barendrecht over de uitbreiding van het basisteam met een nieuwe wijkagent. EVB is voorstander van meer blauw op straat. Tot op heden heeft onze fractie niets meer vernomen over de stand van zaken van deze nieuwe agent(en). Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Heeft het college inmiddels zicht op wanneer deze positie wordt ingevuld? Zo nee, wat is de status hiervan?

Het Algemeen Dagblad berichtte deze ochtend dat er 126 nieuwe agenten bij zullen komen binnen de politie-eenheid Rotterdam en deze verdeeld zullen worden onder de basisteams in de regio.

2. Worden er bij deze uitbreiding, naast de aangekondigde nieuwe wijkagent, nog meer agenten toegevoegd aan het basisteam Oude Maas?

3. Zo ja, is van deze nieuwe uitbreiding bekend wanneer de nieuwe agenten kunnen beginnen met werken in Barendrecht?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Jonathan Vrijman en Ruben van der Leer


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college