Schriftelijke vragen EVB inzake leerplicht versus klimaatspijbelen

Barendrecht, 7 februari 2019

Onderwerp: Leerplicht versus klimaatspijbelen

Geacht college,

Op donderdag 7 februari 2019 voeren een flink aantal scholieren in Den Haag actie ‘voor het klimaat’. De duiding van de actie varieert. Er wordt bijv. gesproken over ‘spijbelen voor het klimaat’, over ‘staken’ en/of over ‘demonstreren’. Staken is iets dat normaliter is voorbehouden aan werknemers in loondienst. Niet aan kinderen. Kinderen hebben in Nederland te voldoen aan de leerplicht. Of deze actie wordt gezien als spijbelen, beslist uiteindelijk de school. Het ministerie van Onderwijs heeft alvast laten weten niet blij te zijn: “Hoezeer we het doel ook snappen, kinderen horen op school te zitten”. Scholen zelf reageren wisselend.

De EVB-fractie houdt van duidelijke standpunten en stellingname en constateert dat op de kwestie ‘klimaatspijbelen’, het college van B&W in Barendrecht duidelijk stelling neemt. Wethouder Roopram schrijft: als wethouder jeugd steun ik deze jongeren.”

Het  roept bij onze fractie wel een aantal vragen op, namelijk:

 1. Wanneer heeft het college van B&W besloten dat het positief is over de actie ‘spijbelen voor het klimaat’ van heden 7 februari 2019?
 2. Wordt dat standpunt binnen het college van B&W unaniem (uit)gedragen? Zo niet, hoe liggen dan de verhoudingen?

Dan, uit diverse artikelen die over de actie ‘spijbelen voor het klimaat’ zijn verschenen, alsmede uit gevarieerde reacties vanuit de politiek en het kabinet, blijkt dat stellingname een hoog politiek ideologisch gehalte heeft.

 1. Kan het college van B&W motiveren hoe zij in al haar ‘eenheid in verscheidenheid’ de afweging heeft gemaakt om deze acties te steunen? Graag o.a. aandacht voor:
  1. De gemeentelijke taak om de leerplicht te handhaven;
  2. De ambities vanuit het programma ‘Barendrecht, toekomstbestendig!’ om goed onderwijs te faciliteren;
  3. Hoe / of stellingname van Barendrechtse scholen is betrokken;
  4. Het standpunt van het kabinet (tegen deze acties), waar het college van B&W tegen in gaat met haar stellingname;
  5. Het onderwerp waarvoor actie voor wordt gevoerd (‘het klimaat’)

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Nicoline Blankenstein – Van Heugten

Lennart van der Linden


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college