Schriftelijke vragen EVB betreffende Lekker & Live


Barendrecht, 21 februari 2020

Betreft: Schriftelijke vragen EVB betreffende Lekker & Live

Geacht college,

Al heel lang bestaat in onze gemeente behoefte aan feestelijke evenementen. Zo vaak hoor je ‘er gebeurt nooit iets in Barendrecht’. Echt voor Barendrecht is dan ook blij verrast dat een aantal weken geleden bekend werd gemaakt dat er deze zomer op 17 en 18 juli een muziekfestival georganiseerd zal worden. Lekker eten, drankje erbij en live muziek, voor iedere smaak wat. Ook de locatie midden in de Zuidpolder is prachtig. Er wordt gerekend op 12.000 bezoekers en in het Algemeen Dagblad deze week stond dat er al 6000 kaarten verkocht zijn.

Toch hebben we nog wat kritische vragen bij dit hele gebeuren.

1. Is er contact opgenomen of gesproken met de naaste buren, te weten recreatieboerderij De Kleine Duiker en Theehuys Polderzicht om hen te informeren?

2. Met name bij De Kleine Duiker dient er zorgvuldig rekening gehouden te worden met alle dieren die daar gehuisvest zijn. Worden er maatregelen getroffen om de hinder voor deze dieren zo klein mogelijk te houden?

Aangezien dit grote evenement veel bezoekers zal trekken zouden wij ook nog graag antwoord willen hebben op de volgende vragen:

3. Hoe worden de verkeersstromen beheersbaar gehouden, rondom het evenement, zodanig dat niet heel Barendrecht op slot zit?

4. Waar zullen de voertuigen van de evenementgangers geparkeerd worden?

5. Op 18 juli staat ook de jaarlijkse Barendrechtse Wielerronde gepland. Kunt u aangeven welke maatregelen genomen zullen worden om er voor te zorgen dat twee van zulke grote evenementen op dezelfde dag veilig kunnen verlopen?

Als met deze zaken rekening wordt gehouden bij de verstrekking van de vergunning en er goed overleg plaatsvindt met de buren in en om de Zuidpolder, is het wat Echt voor Barendrecht betreft tijd voor een mooi feest deze zomer.

We zien de beantwoording graag tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Els Schaap-Holsheimer


Share this: