Schriftelijke vragen dure koopwoningen Zichtwei

Barendrecht, 13 juni 2019

Betreft: Schriftelijke vragen dure koopwoningen Zichtwei

Geacht college,

Onlangs werd EVB op de hoogte gebracht van de plannen van het college met betrekking tot de bebouwing aan de Zichtwei middels een uitwerking van het bestemmingsplan ‘Lagewei – Vrouwenpolder’. De uitwerking van het bestemmingsplan laat zien dat de 24 appartementen die gebouwd gaan worden, vallen in de categorie ‘dure koopwoningen’. Onze fractie heeft omtrent de keuze voor de categorie woningen enkele vragen:

 1.      Waarom is het college voornemens dure koopwoningen te ontwikkelen, daar waar er voor jongeren momenteel zeer weinig kansen zijn voor betaalbare woningen in Barendrecht?

2.      Is het college bereid om op de locatie aan de Zichtwei plannen te realiseren voor betaalbare woningen voor jongeren? Zo nee, waarom niet?

Een argument van het college om geen sociale huurwoningen in te zetten voor de plannen aan de Zichtwei, is omdat er in deze wijk al aan de eisen van de hoeveelheid sociale huurwoningen is voldaan.

 3.      Hoe weegt het college het argument dat er in deze wijk al aan de voorwaarden voor de hoeveelheid sociale huurwoningen is voldaan tegenover de ‘bredere context’, namelijk schaarste aan sociale huurwoningen in de gehele regio? Een ruime meerderheid van fracties binnen de gemeenteraad heeft in haar verkiezingsprogramma’s aangegeven meer jongerenwoningen in Barendrecht te willen. Tevens wordt het realiseren van starterswoningen in het collegeprogramma genoemd.

4.      Kan het college concreet aangeven waar jongerenwoningen gerealiseerd gaan worden de komende jaren? Zo ja, waar? Zo nee, waarom niet?

We zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Jonathan Vrijman


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: