Schriftelijke vragen coronacompensatie


Vorig jaar heeft de VNG met het Rijk diverse afspraken gemaakt omtrent het compenseren van aanbieders van Jeugdzorg en zorg geleverd in het kader van de WMO. Onder de noemer coronacompensatie zijn afspraken gemaakt omtrent het vergoeden van meerkosten, en het waarborgen van de continuïteit van zorgaanbieders / geleverde zorg.

In het kader hiervan: de fractie van Echt voor Barendrecht staat voor compensatie indien nodig, maar niet voor compensatie die leidt tot extra winst van zorgaanbieders.

De fractie van EVB heeft in dit kader de volgende vragen:

Schriftelijke-vragen-EVB-over-Coronacompensatie

Share this: