Schriftelijke vragen BLOK0180


Barendrecht, 14 februari 2020

Betreft: Schriftelijke vragen BLOK0180

Geacht college,

In 2016 is in de wijk Lagewei een splinternieuw jongerencentrum geopend: BLOK0180. Aan de bouw van dit jongerencentrum is een jarenlang proces voorafgegaan. Er is uiteindelijk veel gemeenschapsgeld in geïnvesteerd. Tot nu toe heeft er, sinds de opening, nog geen evaluatie plaatsgevonden van de resultaten in relatie tot de doelstellingen die waren gesteld voorafgaand aan de bouw. Omtrent het jongerencentrum BLOK0180 heeft onze fractie de volgende schriftelijke vragen:

1. Wat waren de doelstellingen van BLOK0180 ten tijde van de besluitvorming over de komst van het jongerencentrum?
2. In welke mate zijn deze doelstellingen behaald? Graag een uitgebreide toelichting.
3. In hoeverre worden de mogelijkheden van het gebruik van het jongerencentrum optimaal benut?
4. Welke kansen zijn er om het succes van het jongerencentrum (verder) te vergroten?
5. Kunnen de raadsstukken en bijlagen die ten grondslag lagen aan het besluit om dit te gaan bouwen worden bijgevoegd bij de beantwoording van deze vragen?

Wij zien uw beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Jonathan Vrijman


Share this: