Schriftelijke vragen betreffende de eikenprocessierups in Barendrecht

Barendrecht, 21 juli 2019

Betreft: Schriftelijke vragen betreffende de eikenprocessierups in Barendrecht.

Geacht college,

Betreffende de problematiek met de eikenprocessierubs heeft de fractie van Echt voor Barendrecht een aantal specifieke vragen.

  1. Kan het college meer inzicht en informatie verschaffen in de problematiek van de eikenprocessierups in Barendrecht voor mens en (huis)dier?
  2. Komt er een informatiecampagne over de problematiek m.b.t. de eikenprocessierups, waarin Barendrechters worden geïnformeerd over preventie, zelfzorg en wanneer contact op te nemen met hulpverleners?

Natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups met vleermuizen, kool- en pimpelmezen, lieveheersbeestjes, gaasvliegen, roofwantsen heeft op diverse plekken in Nederland succesvol gewerkt. In Barendrecht zijn al nematoden ingezet. Dit draagt ook bij aan de biodiversiteit. Met name in gemeenten in het zuiden en oosten van Nederland is hier veel ervaring mee.

  1. Zet het college aanvullende natuurlijke tegenstanders in om de eikenprocessierups tegen te gaan in Barendrecht, of is zij hier voornemens toe? Graag een toelichting.
  2. Ziet het college reden tot herziening van het groenonderhoud om eikenprocessierups tegen te gaan? Graag een toelichting.

We zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Richard Carlebur


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: