Schriftelijke vragen auto-inbraken Barendrecht


Barendrecht, 27 augustus 2020,

Betreft: Schriftelijke vragen auto-inbraken Barendrecht

Geacht college,

Echt voor Barendrecht maakt zich al langer zorgen over de toenemende onveiligheid in Barendrecht. Onlangs heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld over jongerenoverlast en drugsoverlast, maar regelmatig krijgen we ook signalen van auto-inbraken in Barendrecht. Deze problemen zijn niet nieuw. Tussen mei en juli 2019 werden er door een veroordeelde inbreker (en medeverdachten) meerdere goederen uit auto’s gestolen, o.a. in Barendrecht en Rhoon.

Daarna zijn opnieuw een aantal meldingen geweest van auto-inbraken. Zo zijn deze week aan de Noordersingel en de Mozartstraat auto’s gestript door vermoedelijk professionele inbrekers. Foto’s van de schade zijn te zien in de bijlage. EVB krijgt ook signalen dat er met aangiftes van deze misdrijven weinig tot niets wordt gedaan. Soms worden inwoners niet eens teruggebeld door de politie als zij een afspraak willen maken om aangifte te doen. Echt voor Barendrecht heeft naar aanleiding van deze misdrijven de volgende schriftelijke vragen:

1. Onderschrijft u de situatie als in de inleiding beschreven dat er regelmatig ingebroken wordt in auto’s in Barendrecht? Zo nee, hoe zou u de situatie anders omschrijven?

2. Hoeveel auto-inbraken hebben in Barendrecht plaatsgevonden sinds begin 2019 tot nu toe?

3. Onderschrijft u het hierboven geschetste beeld dat er met aangiftes van auto-inbraken in Barendrecht weinig tot niets wordt gedaan? Welke maatregelen worden genomen om betere resultaten te behalen? Hoeveel prioriteit krijgen deze misdrijven bij de politie?

4. In hoeveel Barendrechtse gevallen zijn er daders aangehouden en berecht? Bent u met deze cijfers tevreden?

5. Welke concrete maatregelen gaat het college nemen om deze auto-inbraken in Barendrecht aan te pakken? Graag een toelichting op zowel repressief als preventief vlak.

Wij zien uw beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Jonathan Vrijman

Bijlage: foto’s auto-inbraken deze week (week 35, 2020) 

1. Auto-inbraak aan de Mozartstraat

2. Auto-inbraak aan de Noordersingel


Share this: