Schriftelijke vragen afvalbeleid Buitenoord


Op 2 maart jl. is naar de bewoners van de wijk Buitenoord een nieuwsbrief gestuurd. Hierin werd gesproken over de oplossing voor het ophalen van tuinafval. De inzameling van tuinafval wordt geregeld via het bijplaatsen van plastic zakken bij de zuilen voor GFT. Deze zakken worden voortaan op iedere dinsdag opgehaald. De zakken met tuinafval worden vervolgens als restafval verwerkt. Hierover heeft de fractie van EVB de volgende vragen:

Schriftelijke-vragen-fractie-EVB-inzake-afvalbeleid-buitenoord

Share this: