Schriftelijke vragen afsluiting Middelweg

Betreft: Schriftelijke vragen afsluiting Middelweg

Barendrecht, 16 juli 2019

Geacht college,

Vanaf 22 juli wordt de Middelweg afgesloten voor het verkeer om een rotonde te realiseren.

Dit zal leiden tot grote verkeersstromen over de Middeldijk die hiervoor niet is ingericht.

Op 23 aug 2018 is de Kilweg afgesloten geweest vanwege asfalteringswerkzaamheden. Een flink deel van de automobilisten koos toen niet voor de officiële omleiding via de rondweg van Barendrecht (Sweelincklaan/Henry Dunantlaan/Barendrechtseweg). In plaats daarvan werd er veel gebruik gemaakt van de veel kortere route over de Middeldijk. Dit heeft gezorgd voor grote verkeersproblemen op de Middeldijk.

Onze fractie heeft over deze problemen de volgende vragen:

  1. Op welke wijze heeft u gecommuniceerd over de afsluiting van de Middelweg?
  2. Hoe zijn de bewoners van de diverse wijken / wegen die hier mee te maken krijgen over de afsluiting geïnformeerd?
  3. Wat heeft het college geleerd van de afsluiting van de Kilweg vorig jaar en hoe wordt voorkomen dat dezelfde problemen, namelijk massaal verkeer over de daarop niet berekende Middeldijk, zich voor zal doen?

We zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Marcel Hazebroek


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: