Schriftelijke vragen aanpak problemen Lekstraat

Betreft: Schriftelijke vragen aanpak problemen Lekstraat

Barendrecht, 8 november 2019

Geacht college,

Inmiddels anderhalf jaar geleden hebben bewoners uit de Lekstraat middels een petitie aangegeven dat er problemen zijn met statushouders / medebewoners met een niet-westerse achtergrond. De problemen zouden worden aangepakt, maar tot op heden zijn er maar weinig verbeteringen in de straat zichtbaar, de bewoners maken zich ernstig zorgen. De fractie van Echt voor Barendrecht heeft omtrent deze situatie de volgende schriftelijke vragen aan het college:

Uit de openbare collegenotulen van 8 oktober jl. blijkt dat er een onderzoek is gedaan naar de woonbeleving van de wijk. Het voorstel met daarin de resultaten kunnen nog niet worden getoond, omdat het rapport ‘te polariserend’ zou zijn. Volgens het college wordt ook de ‘sheriff-rol’ van de burgemeester in het plan van aanpak overbelicht ten koste van de rol als burgervader.

1. Wie heeft het betreffende rapport opgesteld, in opdracht van wie en met welk doel?
2. In de notulen wordt geen melding gemaakt van onjuistheden of ondeugdelijk onderzoek. Is het college van mening dat het onderzoek goed is gedaan en dat het rapport feitelijk juist is?
a. Indien ja, zou het dan zo kunnen zijn dat er simpelweg een gepolariseerde situatie is?
b. Indien nee, op welke punten?
3. Wie heeft bepaald dat het betreffende rapport té polariserend is? En op welke gronden is dit gebeurd?
4. Is het college van plan om eventuele aanbevelingen in dit rapport over te nemen?
5. Hoeveel heeft het opstellen van dit rapport gekost?
6. Wij verzoeken u dringend om de eerste, onbewerkte, versie van het betreffende rapport in handen te stellen van de gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Jonathan Vrijman en Ruben van der Leer


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: