Schriftelijke vervolgvragen n.a.v. aanpassingen recreatiegebied Oude Maas

Barendrecht, 5 november 2019

Schriftelijke vervolgvragen naar aanleiding van aanpassingen recreatiegebied Oude Maas

Geacht college,

Op 21 juli jl. stelde onze fractie schriftelijke vragen naar aanleiding van aanpassingen van het recreatiegebied Oude Maas. Het ministrandje bleek vol te zijn gestort met grote stenen. Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen heeft onze fractie nog enkele vervolgvragen omtrent deze situatie.

1. Is het storten van betonblokken een gebruikelijke wijze van dijkversterking? Welke alternatieven hadden ingezet kunnen worden om dit ‘risico’ te beperken?
2. Heeft er inmiddels een ‘afvlakking’ plaatsgevonden bij het ministrandje? Zo nee, waarom niet?
3. Zijn de genoemde aanpassingen permanent? Of worden er op deze locatie in het kader van het behoud van de recreatiewaarde nog verdere maatregelen genomen?
4. Zijn er meer locaties in het recreatiegebied de Oude Maas die bij het Waterschap in beeld zijn om volgestort te worden met grote stenen? Zo ja, welke locaties zijn dit?
5. Wanneer komt het college met een raadsvoorstel naar de gemeenteraad voor de herinrichting van de trimbaan in het recreatiegebied de Oude Maas?

Wij zien uw beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Jonathan Vrijman


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college