Ruimere winkeltijden op zondag

Foto: George Bakos

Sinds 2015 kent onze gemeente de mogelijkheid voor winkels om op zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur open te zijn. Op dinsdag 22 november is in de gemeenteraad besloten dat deze openingstijden worden verruimd. Zo krijgen winkels de mogelijkheid om op zondag al vanaf 10.00 uur open te gaan. Echt voor Barendrecht (EVB) was een van de initiatiefnemers van dit voorstel.

Waarom ruimere winkeltijden op zondag?

Uit gesprekken die EVB met ondernemers (supermarkten, bouwmarkten en woonwinkels) heeft gevoerd blijkt dat de zondag een dag is waarop in het algemeen een goede omzet wordt gedraaid.

De ondernemers geven daarnaast aan dat de belangstelling voor avondbezoek aan hun bedrijf afneemt en dat zij deze uren graag compenseren door op zondag twee uur eerder open te gaan. Op andere momenten gaan zij dan mogelijk eerder dicht. Daarnaast speelt ook de spreiding van de bezoekers een rol, zodat piekmomenten voorkomen worden.

Welk belang hebben inwoners hierbij?

De vraag van de ondernemers komt voort uit de wens van winkelbezoekers, vaak inwoners van Barendrecht, die door hun koopgedrag laten zien dat zij graag op zondag winkelen. Deze inwoners wijken nu op zondag uit naar Rhoon of Rotterdam, waardoor Barendrechtse ondernemers omzet mislopen.

Respect voor kerkgang van inwoners

EVB heeft respect voor inwoners die op zondag naar een kerk gaan. In Barendrecht zijn echter ook veel inwoners die de zondag anders invullen. Wij zijn er van overtuigd dat deze verschillende invulling van de zondag elkaar niet hoeft te bijten. Zo zijn er in Barendrecht zelfs ondernemingen die 24/7 open zijn.
Tot enige hindernis voor de kerkgang heeft dit nooit geleid. Ook zullen er in de praktijk geen andere winkels eerder op zondag opengaan, anders dan de winkels (supermarkten, bouwmarkten en woonwinkels) die nu al op zondag open zijn.

Uiteraard beseffen wij dat de mogelijke verruiming van de winkeltijden op zondag, een dag die door veel christenen gezien wordt als een rustdag waarop geen arbeid mag worden verricht, gemengde gevoelens oproept. Sommige belangen van inwoners staan nu eenmaal op gespannen voet met elkaar, waarbij het aan gekozen volksvertegenwoordigers is om deze belangen af te wegen. Dat neemt niet weg dat EVB wel degelijk oog en waardering hebben voor inwoners die zich in dit mogelijke besluit niet kunnen vinden. Wij zetten ons namelijk graag de komende jaren in voor iedere Barendrechter!

Share this: