RoS 4 juni 2015 bieb en Kruispunt

IMG_2167Doorpakken met bieb en Kruispunt!
Waarom de keuze voor dit onderwerp?
Zoals de bieb nu is weggestopt in de Baerne, is veel inwoners een doorn in het oog. Ons wordt regelmatig gevraagd wanneer de terugverhuizing naar het Kruispunt nu eindelijk plaats vindt.
In het vorig jaar gesloten akkoord tussen EVB, VVD en D66 is immers afgesproken dat de bibliotheek zal terugverhuizen.
Het Kruispunt moet een aantrekkelijk cultureel centrum worden. Een voorziening om trots op te zijn. Wij vinden dat er haast moet worden gemaakt met de terugkeer van de bieb. Daarbij hoeft niet per sé gewacht te worden op een volledig gedetailleerde uitwerking van alle plannen om het Kruispunt aantrekkelijker te maken.

Wie heeft u gesproken?
Naar aanleiding van ons eenjarig bestaan hebben we op 13 en 15 mei de weekmarkten bezocht op het Havenhoofd en in het centrum. We gingen met inwoners in gesprek over Barendrecht.
In Carnisselande waren de voornaamste gespreksonderwerpen het OV voor ouderen, de windmolens, zondagopenstelling en onderdoorgang A29.

In het centrum ging het over de windmolens, seniorenwoningen, maar vooral over de terugkeer van de bibliotheek. Veel Barendrechters vinden de verhuizing uit het Kruispunt nog steeds onbegrijpelijk.
Wat verder opviel is dat er geen enkele inwoner zich in negatieve zin uitliet over de ‘schijn van belangenverstrengeling’. Dat vond men vooral onnodig ‘gedoe’.

Waar heeft u de overige informatie vandaan gehaald?
Begin mei kregen geïnteresseerden voor de eerste maal een presentatie van de architect die de renovatie van het Kruispunt voorbereidt.
Verder presenteerde het college onlangs diverse financiële stukken. Hieruit blijkt dat er ruimte is om te investeren. Door een zeer positief jaarresultaat over 2014 en door het vrijspelen van miljoenen euro’s aan tot nu toe opgepotte reserves, is er ruimte om het Kruispunt goed aan te pakken.
Dat is een forse investering, maar die gaat zich ook deels terugverdienen.
EVB is van mening dat er veel meer uit het gebouw te halen valt, dan nu het geval is.

Wat is het vervolg?
De randvoorwaarden zijn er en de presentatie van de architect zag er veelbelovend uit. Het gebouw zal meer partijen gaan huisvesten (radio, horeca) en een veel betere uitstraling krijgen.
De wenteltrap in de centrale hal wordt vervangen door een grote en zeer brede trap richting de bibliotheek.
Deze laatste ingreep kan wat EVB betreft al deze zomer worden uitgevoerd. Dat maakt het gebouw veel opener en toegankelijker en de bibliotheek kan dan verhuizen.
Dat zou voor onze inwoners een flinke opsteker zijn.
Wij gaan ons hier de komende weken sterk voor maken.

EVB: dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.