Risicobeheersing project Nieuw Reijerwaard sterk verbeterd

Barendrecht heeft meer grip gekregen op de risico’s die de gemeente loopt met het project Nieuw Reijerwaard.

Dat verklaarde de accountant van de gemeente afgelopen maandagavond naar aanleiding van vragen van EVB raadslid Dick Heijboer.  Bij aantreden van het college eind mei 2014, was de risicobeheersing nog een ‘black box’, aldus de accountant.

Nieuw Reijerwaard is een project van € 300 miljoen, waar de gemeente Barendrecht samen met Ridderkerk en Rotterdam in participeert. In een gebied van 96 hectare te midden van de drie gemeenten, dient een nieuw AVF (Agri Vers Food) Mekka te verrijzen, dat werkgelegenheid zal moeten bieden aan duizenden mensen. De projectkosten zijn begroot op ruimt € 300 miljoen. Dat moet worden goedgemaakt met hoofdzakelijk grondverkopen. Tot nu toe is meer dan € 100 miljoen geïnvesteerd en nog geen meter verkocht. De drie gemeenten staan ieder garant voor één derde van het resultaat van het project.

Hoewel de risico’s (grondprijs, uitgiftetempo) onverminderd groot zijn, is daar wel meer inzicht in en grip op gekomen. Dick Heijboer, woordvoerder namens de EVB fractie wilde van de accountant weten of hij afgelopen jaar verandering heeft waargenomen bij het beheersen van de financiële risico’s die de gemeente Barendrecht loopt op het project.

De accountant verklaarde dat er het laatste jaar beduidende verbeterslagen zijn gemaakt als het gaat om aandacht voor en het beheersen van de financiële risico’s. Vanaf het moment dat het nieuwe Barendrechtse college een jaar geleden aantrad, zijn Dirk Vermaat en Lennart van der Linden, de Barendrechtse wethouders, als onderdeel van het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het project. Afgelopen jaar is veel aandacht besteed om de risico’s die gelopen worden onder controle te krijgen.

EVB blijft van mening dat de wijze waarop de gemeente Barendrecht in het verleden in het risicovolle project Nieuw Reijerwaard is gestapt, een onverstandige beslissing is geweest. Besturen is echter verantwoordelijkheid nemen, ook voor zaken die in het verleden zijn besloten. Belangrijk is om transparant te zijn en er – in dit geval – het beste van te maken. De verbeterslag van afgelopen jaar is een goed begin.

Share this: