EVB wil actie: veilige wegen en geen geluidsoverlast!

Afgelopen mei en juni hebben onze vrijwilligers op maar liefst 32 wegen de snelheden van het verkeer gemeten. Dit gebeurde samen met bewoners. Het rapport met onze bevindingen is inmiddels aan wethouder Luijendijk (CDA) van Verkeer aangeboden. Uit onze snelheidsmetingen blijkt dat er op bijna alle gemeten wegen regelmatig te hard gereden wordt.

Zo blijkt onder andere dat op 18 van de 32 gemeten wegen 40% van het verkeer te hard rijdt. Op enkele wegen zoals op de Portlandse Baan, de Carnisserbaan, de Noordersingel en de Zuidersingel is het gemeten verkeer dat zich wel aan de snelheid houdt zelfs in de minderheid.

De metingen werden verricht met behulp van snelheidsmeters die door Veilig Verkeer Nederland (VVN) beschikbaar zijn gesteld. Op elke gemeten weg is minimaal twee keer op verschillende tijdstippen gemeten. En hoewel elke meting natuurlijk een momentopname is, kan na meerdere metingen wel een tendens worden ontdekt.

Foto: Aanbieding aan wethouder Luijendijk (Rene Dons/ Barendrechts Dagblad)

Hoe nu verder?

EVB wil dat het college van B&W snel actie onderneemt om het hardrijden tegen te gaan. Niet alleen omdat het voor iedereen veilig moet zijn om aan het verkeer deel te nemen, maar ook omdat hardrijders regelmatig zorgen voor flink veel geluidsoverlast. Wij gaan het rapport dan ook snel agenderen in de gemeenteraad.

Bekijk hier het hele rapport met onze snelheidsmetingen (en de nodige aanbevelingen voor het college):

Share this: