Rapport knelpunten mindervaliden aangeboden

Zowel in Carnisselande als in het Centrum heeft EVB zaterdag 29 september een wandeling met mindervaliden en ouderen gemaakt, waaruit veel aandachtspunten en tips naar voren kwamen.

 

 

 

 

EVB wil de deelnemers aan dit project nogmaals heel erg bedanken, want zonder deze ervaringsdeskundigen was het niet mogelijk geweest om de knelpunten goed in beeld te brengen. Inmiddels is er een 16 pagina’s omvattend rapport samengesteld.

De conclusies bevatten zaken van uiteenlopende aard, waar het college mee aan de slag kan. Veel punten betreffen bestrating, op- en afritten bij trottoirs e.d. en allerlei obstakels. Conclusie is ook dat valide Barendrechters beter en meer rekening zouden kunnen houden met hun mindervalide en oudere mede-inwoners of bezoekers door bewust te zijn van mogelijke knelpunten bij gebruik van de buitenruimte.

Het rapport is op 30 oktober door Els Schaap-Holsheimer overhandigd aan de burgemeester, tijdens de gezamenlijke vergadering van de Commissies P&C en Samenleving in de raadszaal.

Klik op het rapport.

Fractie Echt voor Barendrecht