Raadslid Ruben van der Leer: De gebeten “bedoeling”

De JOP (foto via BarendrechtNU)

Wat is dat toch met de VVD in Barendrecht? Ik refereer aan dit stuk:

https://barendrecht.vvd.nl/nieuws/34728/de-gebeten-hond

Het Barendrechtse college zet, zonder overleg of zonder zelfs maar een “ter-informatie-briefje” een Jongeren Ontmoetings Plaats (kortweg JOP) neer in een woonwijk. De omwonenden vernemen dit via de praktijk (wat staat hier nu opeens?!) en hebben de lokale media nodig voor duiding wat er nu precies is neergezet. Dat blijkt een JOP te zijn. Vlak voor de deur.

Omwonenden vinden een aantal zaken niet leuk: er is vooraf geen overleg met hen gevoerd, er was geen informatievoorziening vanuit het college, en ze zijn, voorzichtig gezegd, bezorgd over de overlast die “chillende” of “hangende” jongeren potentieel kunnen veroorzaken.

EVB is met die omwonenden in gesprek gegaan en heeft naar aanleiding van eigen onderzoek schriftelijk vragen gesteld aan het College. Wij willen hiermee niet alleen de omwonenden helderheid verschaffen, maar ook voorkomen dat het plaatsen van een eventuele andere JOP op dezelfde manier gaat.

Volgens Echt Voor Barendrecht is dat werken vanuit “de bedoeling”; de gemeente hoort er te zijn voor al haar inwoners, deze actief te betrekken en hen minimaal proactief te informeren als er zulke ingrijpende zaken voor hun deur staan te gebeuren.

Wij vinden het dan ook stuitend dat er op 26 maart in de column van de VVD toch vooral wordt ingegaan op de semantiek in onze schriftelijke vragen.

Lekker woorden verdraaien! Daar zijn ze sowieso goed in bij de VVD…

Maar ja, dan worden de jongeren door de grootste politieke partij meteen bestempeld als “hangjongeren”. Wordt daags na plaatsing door de EVB aan omwonenden gevraagd hoe zij aankijken tegen “hangjongeren” vlakbij hun woning.”

Dit is te goedkoop voor woorden! Vanuit welke bedoeling is dit geschreven? Waar draagt dit aan bij? Bijzonder om af te geven op een partij die wel bij bewoners achter de voordeur komt en zaken probeert aan te pakken. Klasse!

Voor de duidelijkheid: een jongere die aan het “chillen” is “hangt” gewoon op die plek. Wij veroordelen op voorhand niemand en onderkennen dat er wel degelijk een verschil is tussen hangjongeren en overlastgevende hangjongeren. Of dat laatste het geval is moet nog blijken… maar de voorwaarden daarvoor zijn gecreëerd: Een JOP midden in een woonwijk, bewoners die onaangenaam verrast zijn en een College mét de VVD dat zich in stilzwijgen hult.

Laten we hopen dat de toekomstige gebruikers van deze JOP vooral veel damtoernooien zullen gaan spelen…

Ruben van der Leer, raadslid EVB

Share this: