RoS Driehoek 26 februari 2015

dreihoekWaarom de keuze voor dit onderwerp?
Barendrecht kent een verscheidenheid aan woonwijken, met ieder hun eigen karakter.
De woonwijk De Driehoek biedt een rustig en intiem woonmilieu in de onmiddellijke nabijheid van het centrum en het park Buitenoord.
De Driehoek heeft een groene uitstraling die wordt gevormd door de beplanting in de privétuinen. De relatief grote kavels en de woningtypen uit vooral de jaren vijftig geven de buurt een bijzondere uitstraling.
In De Driehoek geldt de hoogte als een belangrijke bouwkundige norm voor alle bebouwing. De ruimtelijk passende verhoudingtussen de straten in de wijk en de woningbouw, bijvoorbeeld de onderlinge afstand, de bezonning en de inkijk in tuinen van eengezinswoningen gelden in De Driehoek als stedenbouwkundige criteria.
De Driehoek is de afgelopen jaren een belangrijk gespreksonderwerp geweest in het kader van de centrumontwikkelingen. Er werd gedacht aan het slopen van veel woningen en de sloop van de voormalige Groen van Prinstererschool, thans het Trefpunt.

Wie heeft u gesproken?
EVB heeft veel bewoners uit de De Driehoek gesproken.
Daarnaast sprak EVB met bewoners van het aangrenzende gedeelte van de 2e Barendrechtseweg. Deze bewoners vertelden ons al jaren in onzekerheid te leven overplannen die grote negatieve veranderingen in hun woonwijk tot gevolg zouden hebben, waarbij zij onder andere hun zorg uitspraken over mogelijke hoogbouw.
Dick Heijboer:“EVB vindt dat de karakteristieke eigenschappen van deze woonwijk in stand moeten worden gehouden.”

Waar komt de overige informatie vandaan?
EVB heeft informatie ingewonnen bij stedenbouwkundigen, die nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van het centrum van Barendrecht en de aangrenzende woonwijken, maar ook bij diverse instanties, zoals de woningbouwvereniging.

Wat is het vervolg?
Nu de ruimtelijke kansenverkenning door de gemeenteraad is aangenomen kan het nieuwe centrumplan in fasen worden doorontwikkeld door het college van B&W.
De oude Groen van Prinstererschool, wat thans het Trefpunt is, wordt als sociaal ontmoetingscentrum gehandhaafd en niet gesloopt, zoals eerder het plan was. Daardoor blijft ook het oude schoolplein als speelplaats voor de kinderen in de wijk gehandhaafd.
EVB is zich ervan bewust dat ook in deze wijk het nodige zal moeten worden aangepast aan de woonbehoeftes in de toekomst.
Er zullen levensloopbestendige woningen moeten worden bijgebouwd.
Huub van den Brule:“Levensloopbestendige woningen in De Driehoek vindt EVB prima, maar dan wel met bouwhoogtes passend bij deze wijk.”

EVB dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.