Raad op Straat: Sporten op een hoger niveau

Waarom de keuze voor dit onderwerp?
Barendrecht staat onder meer bekend om zijn hoogwaardige sportvoorzieningen. Naast de twee voetbalverenigingen en de hockeyvereniging – alle drie veel leden – , zijn er tal van andere sportverenigingen die ook op een goede manier aan de weg timmeren. Een mooi voorbeeld hiervan is de Fietscrossclub Barendrecht (FCC). Deze ambitieuze vereniging is al enige jaren bezig om een nieuwe crossbaan te realiseren voor hun veelal jonge leden. Het huidige college heeft deze vraag actief opgepakt. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een voorstel voor de aanleg van een nieuwe baan bij sportpark “De Doorbraak”, naast de hockeyvelden. Een mooie, toepasselijke naam; zeker gelet op het uitblijven van actie in de vorige raadsperiode.

Wie heeft u gesproken ?
De Fietscrossclub heeft in december een mooie presentatie gegeven over “De Doorbraak”. De huidige baan is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse (wedstrijd)eisen. Bovendien kunnen die helaas niet worden gerealiseerd op de huidige locatie op sportpark De Bongerd. Een van de aspecten van de nieuwe baan is de hogere startheuvel. FCC zoekt actief naar samenwerking, uiteraard met buurman HCB, maar ook met anderen. De accommodatie biedt daarnaast extra mogelijkheden voor de activiteiten van de buurtsportcoaches. Een goede zaak, want ook EVB vindt dat sport toegankelijk moet zijn voor alle doelgroepen, zoals bijvoorbeeld kinderen met overgewicht, autisme of ADHD.

Waar heeft u overige informatie vandaan gehaald ?
EVB spreekt regelmatig met sportverenigingen. Naast bezoek aan de accommodaties zijn wij ook altijd aanwezig bij het sportcafé. Dit is een mooi initiatief waar veel Barendrechtse sportverenigingen met elkaar overleggen over hun gezamenlijke ambities en uitdagingen. Op deze avonden krijgen ook de kleinere verenigingen de kans veel informatie op te halen, waar zij gelijk mee aan de slag kunnen. Dit laatste vinden wij heel belangrijk en ligt in lijn met onze partijfilosofie. Iedereen telt mee en gebruik vooral klare taal waarbij je niet om de brij heen draait.

Wat is het vervolg ?
EVB zal ook in de toekomst het gesprek blijven aangaan met inwoners en sportverenigingen voor een nog mooier Barendrecht. Voor de fietscrossclub wordt het tijd dat er duidelijkheid komt over haar lang gekoesterde wens. Er is te lang om de brij heen gedraaid en uiteindelijk niets gebeurd en geen duidelijkheid verschaft. EVB wil samen met onze inwoners en verenigingen werken aan praktische oplossingen. Schroom dus niet om contact met ons op te nemen. Op 5 april zal bovenstaand onderwerp behandeld worden in de Commissie Samenleving en hopelijk leiden tot weer een hoogwaardige sportvoorziening. Ik sluit af op de manier zoals de fietscrossclub zelf haar presentatie eindigde: Riders ready, watch the gate and GO.

Share this: