RoS 16 april 2015

EVB te gast bij HumanitasEén jaar EVB!
Waarom de keuze voor dit onderwerp? EVB zit nu ruim een jaar in de Gemeenteraad.
De partij is opgericht, omdat de initiatiefnemers zagen dat er bij herhaling besluiten werden genomen waar de Barendrechtse samenleving niet bij gebaat was.

De bibliotheek werd uit het Kruispunt verbannen, een meegaande houding met provincieplannen voor mega windturbines in Barendrecht, het onverkort vasthouden aan het risicovolle project Nieuw Reijerwaard, het weggeven van lokale slagkracht en openlijk voorsorteren op een fusie met Albrandswaard en Ridderkerk (BAR).
Verder de besluiteloosheid rond de centrumaanpak, die niets heeft opgeleverd, maar veel geld heeft gekost. Onze campagne sloeg aan. EVB werd de grootste partij.

Wie heeft u gesproken?
EVB spreekt met en bestaat uit Barendrechters uit alle wijken.
Op straat en tijdens door ons georganiseerde thema-avonden, spreken wij met inwoners.
EVB vindt het belangrijk om oud en nieuw Barendrecht te verbinden.
In de diverse wijken leven diverse thema’s.
In Carnisselande leven vooral de thema’s ‘veiligheid’ en ‘winkelleegstand’.
In het oude centrum gaat het o.a. om de bibliotheek en de centrumplannen.
De vrees voor de komst van windmolens leeft in de gehele gemeente. Dat ondervonden we recent, toen EVB samen met actiegroep Wind van Voren honderden zienswijzen tegen Binnenmaas verzamelde op zowel de Middenbaan als Carnisse Veste.

Waar heeft u de overige informatie vandaan gehaald?
Tijdens de verkiezingen is duidelijk gebleken dat er in onze gemeente behoefte is aan een andere – lokaal gerichte – benadering van het beleid van onze gemeente.
Als plaatselijke politieke partij staat EVB los van landelijke politiek en landelijke standpunten. Wij kiezen altijd onverkort voor het beste voor Barendrecht.
De EVB-fractie bestaat uit 9 raadsleden. Een gemêleerd gezelschap van jong en oud , met beroepservaring en expertise op tal van beleidsterreinen. We hebben specialisten op het gebied van zorg, ondernemerschap, sport, cultuur, juridische zaken, integriteit, veiligheid en financiën. Onze belangrijkste informatiebron blijven altijd de inwoners van Barendrecht.

Wat is het vervolg?
EVB heeft na de verkiezingen een coalitie gevormd met de VVD en D66.
Resultaat van het eerste jaar: zondagopenstelling winkelboulevards, een realistische centrumaanpak, een solide huishoudboekje en gratis OV voor ouderen.
Maar we gaan door: de bibliotheek terug naar het Kruispunt, een autovrij Doormanplein, risicobeperking Nieuw Reijerwaard, betere dienstverlening aan inwoners en we tolereren géén windmolens in Barendrecht!
U als inwoner blijft onze belangrijkste informatiebron en komt ons ook de komende tijd tegen. In de wijken en op weekmarkten. We gaan graag het gesprek met u aan. Heeft u zorgen en/of ideeën? Dan kunt u altijd bij ons terecht.

EVB: dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.