Proef met Barendrechtse wijkrechtspraak

Foto: Tim Gouw

Echt voor Barendrecht (EVB) wil dat de gemeente Barendrecht zich aanmeldt voor een proefproject voor wijkrechtspraak in Barendrecht.

Burgers en bedrijven in Barendrecht kunnen tijdens deze proef eenvoudige rechtszaken voor de rechter brengen in civiel recht, strafrecht en bestuursrecht. De proeven worden georganiseerd en uitgevoerd door de rechtbank, die de rechtspraak hiermee laagdrempeliger, toegankelijker en zichtbaarder wil maken. De rechtbank draagt zelf de kosten van de proef. Geïnteresseerde gemeenten kunnen zich aanmelden.

Rotterdam deed dat al. Daar werd tijdens de proefperiode van de wijkrechter 73% van de zaken binnen 60 dagen in behandeling genomen. In 84% van de gevallen leiden zaken onder de Rotterdamse wijkrechter tot een schikking. De normale kosten van de rechtbankgriffie liggen op 80 euro, bij wijkrechtspraak is dit 40 euro.

Initiatiefnemer en raadslid Richard Carlebur (EVB): “Wij zien diensten en voorzieningen graag dichtbij onze inwoners georganiseerd. De wijkrechter kan zitting houden in bijvoorbeeld Blok0180, Wijkcentrum Waterpoort of het Kruispunt en doet ook aan huisbezoeken. De gemeente hoeft alleen ruimte beschikbaar te stellen. Dit voorstel is een mooie kans voor Barendrecht. Er zitten eigenlijk geen nadelen aan. We denken dat in 2022 al met ‘Barendrechtspraak’ kan worden gestart!”

Benieuwd naar het proefproject voor wijkrechtspraak? Klik hier voor meer informatie.

Helaas de coalitiepartijen hebben tijdens de raadsvergadering van 29 juni 2021 tegen ons voorstel gestemd, ziehier de stemverhoudingen:

Share this: