Algemeen
In deze privacyverklaring informeert Echt voor Barendrecht u

 • over de wijze waarop en voor welke doeleinden Echt voor Barendrecht persoonsgegevens verwerkt,
 • wat uw rechten zijn (als Echt voor Barendrecht persoonsgegevens van u verwerkt),
 • over andere informatie die te maken heeft met hoe Echt voor Barendrecht omgaat met persoonsgegevens.

Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van Echt voor Barendrecht, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als lid, donateur of geïnteresseerde, vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Echt voor Barendrecht en vanuit berichtgeving via onze sociale media zoals Facebook en Twitter.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Echt voor Barendrecht hecht waarde aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van leden, donateurs en overige geïnteresseerden. Echt voor Barendrecht verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens
Echt voor Barendrecht verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld leden, donateurs, (vrijwillige) medewerkers en andere geïnteresseerden. Echt voor Barendrecht verzamelt alleen persoonsgegevens uit een eigen aanmelding/registratie/berichtgeving van leden, donateurs, (vrijwillige) medewerkers en andere geïnteresseerden.

De categorieën persoonsgegevens die Echt voor Barendrecht verwerkt zijn:

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum)
 • Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)
 • Lidmaatschapsgegevens (zoals relatienummer, lidsoort, functie binnen EVB)

Bewaartermijn
Echt voor Barendrecht verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Doeleinden
De doeleinden waarvoor Echt voor Barendrecht persoonsgegevens verzamelt, zijn:

 • het beheren van de ledenadministratie en de financiële administratie,
 • het ontvangen van donaties,
 • het voeren van campagnes,
 • het voeren van acties voor verkiezingen,
 • het werven van leden en fondsen,
 • het informeren van leden over verschillende aandachtsgebieden en bijeenkomsten,
 • het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen die aan Echt voor Barendrecht gesteld worden.

Leden
Als u lid bent van Echt voor Barendrecht, gaan wij er van uit dat het bestuur uw toestemming heeft om uw persoonsgegevens voor uw lidmaatschap bij te houden en voor intern gebruik te verwerken.

E-mail
Als u ons met een concrete vraag benadert via één van onze e-mailadressen eindigend op @echtvoorbarendrecht.nl (zie elders op deze website), gaan wij er vanuit dat wij uw toestemming hebben om uw persoonsgegevens bij te houden en voor intern gebruik te verwerken.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw eigen computer, tablet of smartphone. U krijgt hiervan een melding bij uw eerste bezoek aan onze website. U kunt zich afmelden voor deze cookies door 1) de melding, die u op onze website krijgt, niet te accepteren, of 2) uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u te allen tijde informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Dit kan in sommige gevallen tot gevolg hebben dat bepaalde delen van deze website niet optimaal werken.

Website
Als u het contact- of inschrijfformulier op onze website invult, gaan wij er vanuit dat wij uw toestemming hebben om uw persoonsgegevens bij te houden en voor intern gebruik te verwerken.

Sociale media
Als u ons met een concrete vraag benadert via sociale media gaan wij er vanuit dat wij uw toestemming hebben om uw persoonsgegevens bij te houden en voor intern gebruik te verwerken.

Beveiliging
Echt voor Barendrecht heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Beheer en inzage
Binnen Echt voor Barendrecht worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt door 1) onze penningmeester aangezien hij de ledenadministratie beheert, en 2) onze secretaris aangezien hij binnenkomende vragen in behandeling neemt. Indien noodzakelijk zijn persoonsgegevens inzichtelijk voor overige bestuursleden. Alle bestuursleden zijn geïnformeerd over een zorgvuldige wijze van omgaan met persoonsgegevens.

Gebruik
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van Echt voor Barendrecht en worden niet gedeeld met externe organisaties.

Rechten
U hebt te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen en om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen dan kunt u hiervoor contact opnemen met het bestuur van Echt voor Barendrecht.

Januari 2019