Politieke clash over rapport ‘frisse scholen’: hoe zit het?

Een recent verschenen rapport over de erbarmelijke staat van het binnenklimaat op enkele Barendrechtse basisscholen, houdt de politieke gemoederen in Barendrecht flink bezig.

Wat is er precies aan de hand? Vlak voor het zomerreces stuurde wethouder Peter Luijendijk (CDA) een rapport aan de gemeenteraad, waaruit blijkt dat op de basisscholen MFA Waterpoort, de MFA Vrijenburgpoort, de MFA Riederpoort en de Brandsma-Akker de luchtkwaliteit onvoldoende is. In het rapport staat dat deze scholen niet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en Frisse Scholen klasse B. In het rapport wordt aanbevolen een reeks aan maatregelen te treffen.

De kosten hiervan zijn behoorlijk. In een brief van 7 juni jl. had Luijendijk de raad al medegedeeld dat de geraamde kosten variëren tussen de € 252.000 en € 415.000 ex-btw per gebouw. Die brief leidde tot een breuk in het college van B&W op 12 juni. Voormalig wethouders Vermaat en van der Linden vonden dat Luijendijk zijn boekje te buiten was gegaan en oncollegiaal heeft gehandeld. In een brief aan de gemeenteraad motiveerden ze die vertrouwensbreuk.

Luijendijk had het bewuste rapport al maanden in bezit, maar heeft van de uitkomsten nooit enige melding gemaakt in het college van B&W, laat staan de gemeenteraad. Het CDA, waarvan Luijendijk lijsttrekker was, voerde als enige politieke partij in verkiezingstijd wel campagne over het onderwerp. Zo publiceerde deze krant een door het CDA ingezonden artikel met de titel “Buitenbad? Liever frisse lucht in de scholen!”

Inmiddels blijkt dat het rapport al dateert van oktober 2017. Het werd echter pas op 3 juli 2018 aan de gemeenteraad gestuurd. EVB, als kersverse oppositiepartij, vroeg daarover prompt een debat aan. Dat debat werd echter door de coalitie van CDA, SGP/CU, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 geblokkeerd. Zij vonden dat meer voorbereidingstijd nodig was om een debat te voeren. EVB wilde het debat over de informatievoorziening direct voeren en het debat over de inhoudelijke problematiek later. Het leidde tot een stevige confrontatie, die de verhoudingen op scherp zette. Omdat er nog veel vragen leefden over de kwestie, vroeg raadslid Nicoline Blankenstein-Van Heugten (EVB) vlak voor het reces schriftelijk om opheldering over de gang van zaken. De beantwoording van het college gisteren, blijkt echter nog weinig opheldering te geven. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Bronvermelding foto: https://alduurzaam.wordpress.com

Share this: