Platehave – Vuilnishaven??

afbeelding bij Platehaven
Vragen naar aanleiding van vervuiling Platehaven

Geacht college,

EVB constateert dat de uitstraling van de Platehaven in Carnisselande steeds meer begint te lijken op een vuilnishaven Overal in deze straat zie je sigarettenpeuken en zwerfafval, zoals plastic, papier en andere troep. Je struikelt erover.

Daarnaast is het trottoir aan de zijde van de aldaar gevestigde bedrijven ontzettend vies.

Samengevat constateert EVB dat in de zone waar een aantal horeca/food bedrijven is  gevestigd de uitstraling alles behalve representatief is en ver beneden het Barendrechts niveau. Wij spreken derhalve over verpaupering in deze straat.

EVB acht deze situatie dermate dringend dat het College van B&W hier op korte termijn aandacht aan zou moeten schenken.

EVB heeft daarom de volgende vragen:

 1. Bent u op de hoogte van de situatie in de Platehaven zoals hierboven omschreven?
 2. Zo ja, waarom is er dan nog niets gedaan om de Platehaven een beter aanzien te geven?
 3. Indien ontkennend, vindt het college het dan niet de hoogste tijd om aan de situatie ter plaatse iets te doen aan bijvoorbeeld:
  * Onderhoud
  * Regelmatig schoonmaken van straat en trottoir
  * De ondernemers te wijzen op hun verantwoordelijkheid  ten aanzien van de uitstraling van hun bedrijf door hun vuilnis op te ruimen
  * Het toezicht verscherpen
  * Zorg te dragen dat de Platehaven weer een representatieve uitstraling krijgt

Graag schriftelijke beantwoording van deze vragen.

Met vriendelijke groet,
K.J. Orsel, Fractievoorzitter

EVB: dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.