plaatsing windturbines gemeente Binnenmaas

9c290b_067da9f76fa84c4c92201b935412e5d8

Geachte College,

Tijdens de commissievergadering van de gemeente Binnenmaas van 29 maart j.l. is het college voorstel behandeld inzake de voorgenomen plaatsing van 5 windturbines, met een hoogte van 160 meter.
Toen de gemeente Barendrecht ter sprake kwam gaf Wethouder Joosten van Binnenmaas aan hierover meerdere malen contact met u te hebben gehad.

Kunt u de volgende vragen beantwoorden:

 1. Wanneer hebben deze gesprekken plaatsgevonden?
 2. Welke afspraken heeft u gemaakt?
 3. Heeft u tijdens deze gesprekken aangegeven dat Barendrecht deze windturbines aan de overkant van de Oude Maas niet wil omdat dit veel schade aan o.a. onze investeringen in recreatiegebieden en onroerendgoed berokkent?
 4. Is er overleg met de provincie geweest over de locatie en hoogte van de turbines in relatie tot de haalbaarheid?
 5. In de voortgangsrapportage windenergie provincie Zuid Holland van 17 november 2015 staat op bladzijde 7 dat er een negatief landschappelijk advies op tafel ligt voor de
  locatie Barendrecht-Heinenoord.
  negatief landschapsadvies (Vista)
  Is dit landschappelijk advies bij u bekend?
 6. Welke actie heeft u op dit advies ondernomen?
 7. Is er overleg met het recreatieschap IJsselmonde geweest?
 8. Zo ja wat is de uitkomst van dit overleg?
 9. Zo niet vindt er nog een overleg plaats?
Namens EVB:
Marius van den Berge,
Raadslid Echt voor Barendrecht
4 april 2014

EVB: dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.