Piet van der Linden overleden

Met diepe droefheid delen wij mede dat onze vice-voorzitter en penningmeester, Piet van der Linden, na een moedige maar ongelijke strijd, dinsdag op 71-jarige leeftijd is overleden.

Piet was vanaf de oprichting nauw betrokken bij Echt voor Barendrecht (EVB). Zijn toewijding en inzet waren onmisbaar voor onze partij. In 2014 trad hij toe tot het bestuur, waar hij als penningmeester een cruciale rol vervulde. Onder zijn beheer groeide onze begroting en hielden we altijd een solide financiële basis, waardoor we onze verenigings- en campagneactiviteiten met steeds meer verve konden uitvoeren.

Maar Piet was meer dan alleen een penningmeester. Hij onderscheidde zich op vele fronten binnen onze vereniging. Zijn veelzijdige inzet, vooral op het gebied van onze ledenwerving, leidde tot een aanzienlijke groei van ons ledenaantal. Daarnaast stond hij onze gemeenteraadsleden met raad en daad bij. Zijn kennis en brede inzicht hebben daarmee ook tastbaar bijgedragen aan ons succes binnen de Barendrechtse gemeentepolitiek.

Zijn positieve houding, humor en betrokkenheid beperkten zich overigens niet alleen tot EVB, maar hadden ook een positieve invloed op het welzijn van veel meer Barendrechters. Piet was namelijk altijd bereid om anderen te helpen, te luisteren en te ondersteunen, zowel binnen als buiten onze vereniging. Zo was hij jarenlang actief lid van BVV, vrijwilliger bij de Voedselbank en bestuurslid bij kinderboerderij De Kooi in Rotterdam. Voor al deze inzet binnen en buiten onze vereniging ontving Piet op 10 juni 2023 de gemeentelijke waarderingsspeld.

Piet van der Linden laat een onuitwisbare indruk achter. We zullen zijn toewijding, warmte en wijsheid binnen onze vereniging missen. Onze gedachten zijn bij zijn familie en vrienden in deze moeilijke tijd.

Bestuur, fractie en wethouders Echt voor Barendrecht

De afscheidsplechtigheid voor Piet wordt gehouden op dinsdag 28 november om 13.00 uur in de Dorpskerk, Dorpsstraat 146 te Barendrecht. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de kerk. 

Share this: