Pas op de plaats voor windturbines Vaanplein

Foto: Sander Weeteling

Het college van B&W moet een pas op de plaats maken in de planning voor windmolens bij het Vaanplein. Dat is de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 21 september. Wij dienden hier samen met de VVD een motie voor in. Het college van B&W wilde juist het tempo erin houden.

Een recente uitspraak van de Raad van State heeft gezorgd dat overheden zoals gemeentes zelf een milieubeoordeling moeten maken voor windmolenplannen en niet kunnen terugvallen op landelijke regelgeving. Het college van B&W wilde hiermee snel aan de slag. Wij hebben nu samen met de VVD afgedwongen dat het college eerst wacht tot er nieuwe landelijke regels komen. Die kunnen nog anderhalf tot twee jaar op zich laten wachten.

Wanneer er windturbines op het Vaanplein komen dan kunnen die wel 250 meter aantippen, 100 meter hoger dan in eerdere plannen.

Naar: Folkert van der Krol, AD.nl

Onze motie:

Motie-temporiseren-windturbines-Vaanplein-EVB-VVD1

Share this: