EVB Partijfilosofie

Politiek kent vele stromen en ideologieën. De sociaaldemocratie, het liberalisme, de groenen, stromingen vanuit het geloof en stromingen die dierenwelzijn vooropstellen.

Afijn, het gevolg zag u bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen: een landelijk versplinterd landschap en een brede coalitie, waarin alle oorspronkelijke standpunten verwateren.

EVB doet daar niet aan mee. Onze partij is onafhankelijk van het landelijk gekonkel en plaatst slechts het belang van Barendrecht en haar inwoners voorop. Onze filosofie wijkt sterk af van de wijze waarop landelijke partijen opereren, georganiseerd zijn en communiceren.

Wij zijn van mening dat iedere Barendrechter prima in staat is om zich een mening te vormen over allerhande vraagstukken en dat Barendrechters actief betrokken moeten worden bij (politieke) besluitvorming in hun gemeente. En dat zij actief om input gevraagd moeten worden door de politiek. Niet eens in de vier jaar bij de gang naar de stembus, maar doorlopend. Dát is de enige manier om politiek en democratie weer dichter bij de inwoners te brengen.

Barendrecht is een gemeente met uitstekende voorzieningen op het gebied van o.a. sport, vrije tijd, cultuur en recreatie. Daarmee biedt Barendrecht een gemeente met een uitstekend woon- en leefklimaat. Historisch had Barendrecht de bijnaam ‘het groene hart van IJsselmonde’. Een uitstekende bijnaam, die wat EVB betreft in ere hersteld mag worden.

Barendrecht telt bijna 50.000 inwoners en prijkt jaarlijks hoog in diverse lijstjes van economisch en maatschappelijk goed presterende gemeenten. Daar zijn we trots op. Om een hoog kwaliteitsniveau te realiseren en te behouden, opereert EVB volgens de volgende hoofdregels:

1 – Herkenbaar en dichtbij
We zoeken inwoners op in hun woonwijk en vragen daarbij actief wat er goed gaat en wat er beter kan in hun woonomgeving en in Barendrecht. Daarnaast organiseren we periodiek discussieavonden met inwoners over actuele politieke thema’s. Onze fractieleden zetten op die avonden actuele onderwerpen uiteen. EVB vraagt input en legt ook uit hoe zij zelf tot bepaalde keuzes komt. Dichtbij, transparant en duidelijk.

2 – Ieder lid telt mee
We zijn een zeer actieve partij. EVB heeft op dit moment veertien fractieleden en een actief bestuur, die als spreekbuis van en naar onze omvangrijke achterban fungeert. Bij EVB telt ieder lid mee. Periodiek, maar zeker ook tussentijds wanneer omvangrijke vraagstukken zich aandienen, organiseren we partijbijeenkomsten en achterbanraadplegingen, met veel ruimte voor discussie.

3 – Klare taal
Wij ergeren ons aan politici die geen klare taal spreken. Wollig taalgebruik, om de hete brij heen te draaien, daar zijn we wars van. EVB staat voor helder communiceren. Direct, met af en toe stevige en uitdagende standpunten in de politieke arena. Maar wel op de inhoud en niet op de persoon.

4 – We zijn zeer actief in de lokale media en social media
In zowel geschreven als digitale media verschijnen regelmatig opiniestukken van bestuur en fractie. Onze raadsleden schrijven columns over de dagelijkse praktijk in de lokale politiek. We proberen daarbij regelmatig te prikkelen. En om mensen geïnteresseerd en betrokken te maken en houden bij de lokale politiek. We zijn daarnaast actief op social media: op Facebook, Twitter en via onze website. Niet alleen door te zenden, maar zeker ook door te ontvangen en de discussie daar aan te gaan en onze standpunten uit te leggen.

5 – Er valt wat te kiezen in verkiezingstijd
Dat politieke partijen in Barendrecht voor goede zorg zijn en dat de belastingen niet te hoog moeten zijn, daar zul je weinig verschil van inzicht over tegenkomen. Maar politiek is wel keuzes maken. EVB onderscheidt zich in verkiezingstijd met een aantal zeer heldere onderwerpen, zodat de inwoner werkelijk iets te kiezen heeft. Daarmee weet iedereen waar voor EVB de prioriteiten liggen voor de volgende vier jaar!

Barendrecht, 22.01.2018