Reageer op de windturbineplannen in Binnenmaas!

Uw inspraakreactie moet vóór 8 mei bij de gemeente Binnenmaas binnen zijn!

De gemeente Binnenmaas heeft plannen vrijgegeven, die moeten resulteren in vijf kolossale windturbines (Euromast+) aan de Oude Maas, pal tegenover Barendrecht.

EVB is fel tegenstander van deze plannen. En zal dat ook kenbaar maken.
De voorgenomen locaties zijn als volgt:

locaties windturbines Binnenmaas

De eerste fase van de planvorming betreft het vrijgeven van het zogenaamde ‘voorontwerp bestemmingsplan’.

Documentatie is te vinden op: http://www.binnenmaas.nl/actueel/bekendmakingen-en-besluiten_41873/item/windpark-oude-maas_66850.html

EVB steunt de Barendrechtse Stichting Wind van Voren, die zich eveneens ernstig verzet tegen de plannen van de gemeente Binnenmaas. Meer informatie over WvV: http://www.windvanvoren.nl/

Dit voorontwerp is vrijgegeven voor inspraak, om af te tasten wat de op- en aanmerkingen zijn van inwoners, omwonenden en andere belanghebbenden.

Uw kunt uw bezwaren kenbaar maken door een brief met uw inspraakreactie te sturen aan
de Gemeente Binnenmaas, t.a.v. college van burgemeester en wethouders, postbus 5455, 3299 ZH  Maasdam.
U kunt ook digitaal reageren: Email: windpark@binnenmaas.nl
Let op: dit dient te gebeuren voor 8 mei!

Onze inspraakreactie (ook door u te gebruiken), vindt u www.echtvoorbarendrecht.nl/inspraakreactie

Bent u ook tegen? Laat dan van u horen!

Fractie en bestuur  Echt voor Barendrecht.

 

Wijkbezoek EVB: zaterdag Ter Leede

 Wijkbezoek Ter Leede 22 april 2017

De EVB-bus staat aanstaande zaterdag, 22 april geparkeerd in de wijk Ter Leede waarschijnlijk in de omgeving van de Sluisleede.
EVB belt tussen 10:00 en 12:00 uur in Ter Leede huis aan huis aan om te vragen wat er leeft in deze wijk. Als onderdeel van de campagne ‘DE WIJKEN IN’, wordt iedere wijk in Barendrecht bezocht. Aan inwoners wordt gevraagd hoe zij aankijken tegen hun woon- en leefomgeving.

Het is ook mogelijk om ons in de bus te bezoeken en het gesprek aan te gaan.

Ter Leede is een jonge wijk. De eerste woningen kwamen gereed in 2003 en de wijk is onlangs voltooid met een aantal woningen aan de Schutleede. Aangrenzend bevindt zich het natuur- en recreatiegebied Zuidpolder met daarachter de Oude Maas. Lager en voortgezet onderwijs bevinden zich eveneens op loopafstand, terwijl overige primaire voorzieningen, zoals winkelcentra (o.a. supermarkten) en sporthallen evenmin op grote afstand zijn gelegen.

Maar Ter Leede kent ook bedreigingen. De mogelijke plaatsing van windfabrieken aan de overkant van de Oude Maas bedreigt het fraaie uitzicht. EVB zal de inwoners van Ter Leede wijzen op de mogelijkheid van het indienen van een zienswijze op de voorgenomen plannen. Via deze link kunt u ook een inspraakreactie naar de gemeente Binnenmaas sturen.
Inspraakreactie Binnenmaas

Echt voor Barendrecht

Wijkbezoek EVB: zaterdag Waterkant

WaterkantDe EVB-bus staat aanstaande zaterdag, 8 april geparkeerd in de wijk Waterkant in Carnisselande, waarschijnlijk in de omgeving van de kruising Weerkant en Kuilkant.

EVB belt tussen 10:00 en 12:00 uur in Waterkant huis aan huis aan om te vragen wat er leeft in deze wijk.
Als onderdeel van de campagne ‘DE WIJKEN IN’, wordt iedere wijk in Barendrecht bezocht. Aan inwoners wordt gevraagd hoe zij aankijken tegen hun woon- en leefomgeving.

Het is ook mogelijk om ons in de bus te bezoeken en het gesprek aan te gaan.

Waterkant is de eerste en daarmee oudste wijk van Carnisselande, gerealiseerd eind 20e eeuw. Zoals de naam zegt vlakbij het water met op loopafstand de Oude Maas en het unieke getijdengebied Carnisse Grienden. De wijk heeft goede voorzieningen in de nabije omgeving.

Maar Waterkant kent ook bedreigingen. De mogelijke plaatsing van windfabrieken aan de overkant van de Oude Maas bedreigt het fraaie uitzicht. EVB zal de inwoners van Waterkant wijzen op de mogelijkheid van het indienen van een zienswijze op de voorgenomen plannen.
EVB gaat komende zaterdag met genoegen het gesprek aan met de inwoners.

 

EVB bezocht Oranjewijk

Bezoek Oranjewijk zonovergoten

Afgelopen zonovergoten zaterdagochtend kleurde het EVB-geel, in de Oranjewijk. EVB’ers spraken met bewoners. Veel van hen zijn erg begaan met de buitenruimte. En ergeren zich bijvoorbeeld aan zwerfvuil. Uitgerekend zaterdag bleek het OPZOOMER-dag: Een dag waarop veel wijkbewoners actief hun omgeving opschoonden.

Onderhoud van de buitenruimte in de Oranjewijk staat dan ook met stip op 1: perkjes, struiken en straatwerk mogen kwalitatief wel wat meer aandacht krijgen. Verkeersveiligheid en de vraag om strengere handhaving, bijvoorbeeld op het gebied van parkeren, komen ook regelmatig terug. Tenslotte gaven een aantal bewoners  nog wat specifieke goede tips, waar EVB nader studie van zal maken.

Al met al ervaren bewoners de Oranjewijk als enorm prettig. En zijn ze dik tevreden!

Beantwoording vragen EVB door College naar aanleiding van wijkbezoek:

beantwoording vragen EVB door College inzake Oranjewijk

 

Wijkbezoek EVB: zaterdag Oranjewijk

 

Oranjewijk in

De EVB bus staat aanstaande zaterdag, 25 maart, geparkeerd in de Oranjewijk, waarschijnlijk aan de Marijkesingel hoek Wilhelminastraat. Leden van de politieke partij gaan tussen 10:00 en 12:00 uur in de Oranjewijk langs de deuren. Als onderdeel van de campagne ‘DE WIJKEN IN’, wordt iedere wijk in Barendrecht bezocht. Aan bewoners wordt gevraagd hoe zij aankijken tegen hun woon- en leefomgeving.

De Oranjewijk is één van onze oudste wijken. De wijk met veel groen stond vroeger eveneens te boek als de Stationswijk. Nog vroeger werd de wijk ook wel ‘De Uitbreiding’ genoemd. Profetische woorden, want na de Tweede Wereldoorlog werd de wijk in fases steeds groter. Het Willem Alexanderplantsoen en onlangs het Amaliaplantsoen zijn de laatste uitbreidingen.
De Oranjewijk is een gevarieerde en geliefde wijk in Barendrecht. EVB gaat komende zaterdag met genoegen het gesprek aan met de bewoners.

Het is ook mogelijk om ons in de bus te bezoeken en het gesprek aan te gaan. Er is altijd iemand bij de bus aanwezig.


Echt voor Barendrecht.

 

EVB stelt vragen aan B&W over uitkomsten wijkbezoek in Paddewei

 

Het wijkbezoek van EVB enige weken geleden aan Paddewei heeft veel opmerkingen, vragen en ook suggesties opgeleverd. Vooral de onderwerpen verkeer, buitenruimte en veiligheid kwamen veel aan de orde. EVB heeft met name over die onderwerpen vragen ingediend bij het college van B en W.

Zo waren er nogal wat klachten van inwoners over soms slecht onderhouden tuinen, het niet opruimen van hondenpoep en overlast gevende perenbomen. Ook het niet respecteren van 30 km zones in de wijk kwam veelvuldig ter sprake, waarbij eveneens klachten over te hard rijdende auto’s op de 2e Barendrechtseweg en verboden fiets- en scooterverkeer op voetpaden aan de orde werden gesteld. Een andere kwestie die meerdere keren werd aangekaart is het dealen van drugs en ook het gebruik daarvan in de wijk Paddewei. Met klem werd aangedrongen op te nemen maatregelen door de gemeente. Los daarvan is het van belang dat bij het waarnemen van dealen altijd direct de politie wordt gebeld, zodat deze onmiddellijk in actie kan komen.

Naast de onderwerpen waarover vragen zijn gesteld zal door EVB uiteraard ook aandacht worden besteed aan andere door inwoners aangebrachte onderwerpen en suggesties.  Op een later tijdstip zullen we via onze website in elk geval de ingezette acties en de concrete resultaten hiervan bekend maken.

Echt voor Barendrecht

Via deze link kunt u de beantwoording van de door EVB gestelde vragen aan het college lezen:

antwoorden College nav vragen over Paddewei

EVB koppelt terug naar bewoners wijk Riederhoek

 

Riederhoek

Het bezoek van EVB aan de wijk Riederhoek op 4 februari  heeft geleid tot het indienen van vragen over een aantal zaken die met de buitenruimte in de wijk te maken hebben.

Met name heeft EVB vragen gesteld over achterstallig onderhoud van fiets- en voetpaden in Riederhoek. Daarnaast stelde EVB vragen over klachten van de inwoners over overlast door hondenpoep, het toezicht hier op en het tekort aan honden uitlaatplaatsen in deze wijk.

EVB kan naar aanleiding van de beantwoording door het college van B&W de bewoners van Riederhoek meedelen dat er sinds 2016 extra financiële middelen worden ingezet om het achterstallig onderhoud aan  fiets- en voetpaden weg te werken.

Uit de beantwoording door het college blijkt voorts dat er door de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’S) scherper op overlast veroorzakende hondenbezitters wordt  toegezien. Daarnaast zal het huidige beleid tegen het licht worden gehouden in 2017, waarbij de inwoners van Barendrecht niet alleen wordt gevraagd naar hun mening over het beleid maar ook om verbeterpunten aan te dragen.

Antwoorden van het College naar aanleiding van de door EVB gestelde vragen:

beantwoording vragen EVB door College inzake Riederhoek

 

Wijkbezoek EVB: zaterdag Vrijenburg Zuid-West

De EVB bus staat aanstaande zaterdag, 11 maart, geparkeerd in Vrijenburg Zuid-West.
Wij gaan daarnaast tussen 10:00 en 12:00 uur langs de deuren. Als onderdeel van de campagne ‘DE WIJKEN IN’, wordt iedere wijk in Barendrecht bezocht. Aan bewoners wordt gevraagd hoe zij aankijken tegen hun woon- en leefomgeving.

Het is ook mogelijk om naar de bus in Vrijenburg toe te komen.
We proberen de bus te parkeren nabij de kruising Teakhout/Vrijenburglaan.
Als daar geen plaats is wat verderop bij de Satijnhout.

 

Vrijenburg bezoek 11 maart

 

Vrijenburg is de grootste wijk van Carnisselande en heeft een zeer
gevarieerd woningaanbod. De wijk is bijna af: de realisatie van woningen rondom Yulius/Vurenhout is in volle gang, dan resteert enkel nog het gebied ten zuiden van de Gazelle- en Giraffenburg. Veiligheid is een belangrijk thema in Vrijenburg. De wijk werd recentelijk opgeschrikt door een aantal inbraken op rij.
EVB gaat over dit onderwerp en meer, graag het gesprek aan met bewoners.
Echt voor Barendrecht

Beantwoording vragen van EVB door College naar aanleiding wijkbezoek:

beantwoording vragen EVB door College inzake Vrijenburg Zuid-West

EVB blij met actieplan lokale inkoop Barendrecht

Afgelopen week verscheen het ‘actieplan lokale inkoop’. Het college wil door middel van bewustwording, analyse en ontmoeting voor elkaar krijgen dat er meer ingekocht gaat worden bij lokale ondernemers. EVB is hier blij mee. Het versterken van lokale inkoop was één van de 10 speerpunten van de partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

actieplan lokale inkoopHet actieplan is het gevolg van een in november 2016 door de EVB-fractie ingediende motie. Uit gesprekken met een aantal ondernemers maakte EVB destijds op dat de gemeente Barendrecht nog niet de grenzen opzoekt als het gaat om de mogelijkheden lokale bedrijven meer werk te gunnen. Het contact tussen gemeente en ondernemers zou hierin een rol spelen.

De fractie van EVB is er zich van bewust dat ook bij lokaal inkopen de kwaliteit doorslaggevend moet zijn en moet passen binnen het budget en de aanbestedingsregels. EVB is in dit verband dan ook blij te kunnen constateren dat met name bij de verbouwing van Het Kruispunt en de bestuursvleugel van het gemeentehuis een aantal Barendrechtse bedrijven direct of indirect betrokken zijn geweest.

Het actieplan bevat 10 concrete punten:

  1. Ondernemers voorlichten hoe het aanbestedingsbeleid werkt (Tendernet);
  2. Bijeenkomsten door de wethouder met ambtelijke budgethouders organiseren;
  3. De gemeente gaat gesubsidieerde instellingen aanspreken op lokale inkoop;
  4. Grote aanbestedingen worden geëvalueerd samen met ondernemersvereniging VBO Freshworld;
  5. Sturen op percentages;
  6. Kritische interne analyses op afdelingsuitgaven;
  7. Ontmoetingen tussen ondernemers en inkopers organiseren;
  8. Ontmoetingen met de ondernemersvereniging organiseren;
  9. Bedrijfsbezoeken plannen.
  10. Wederkerigheid

Zoals hierboven te zien loopt de verbetering van de contacten tussen gemeente en ondernemers als rode draad door het actieplan. De fractie van EVB komt tot de conclusie dat de gemeente goed en concreet invulling geeft aan haar ambitie om nog meer lokaal in te kopen dan nu al wordt gedaan.

Goed voor ondernemers, goed voor de lokale werkgelegenheid en dus goed voor Barendrecht!

Fractie van Echt voor Barendrecht.

Barendrecht 2 maart 2017.

 

Gastles maatschappijleer op Calvijn gegeven door EVB

Joris Modderman (22) en Lennart van der Linden (33) gaven vrijdag jongstleden gastles maatschappijleer op scholengemeenschap Calvijn in Barendrecht.

Gastles EVB Calvijn

Beiden zijn oud leerlingen van de school en tegenwoordig politiek actief in Barendrecht. Joris als raadslid en Lennart als wethouder. De EVB’ers vertelden aan twee HAVO-4 klassen over het wettelijke stelsel van politiek en democratie in Nederland. Daarnaast werd specifiek ingegaan op een aantal onderwerpen in Barendrecht. De gastles werd afgesloten met een quiz. Op de foto poseren beide heren met één van de winnende teams.

EVB dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.