Afvalscheiding vergt andere aanpak

In de rubriek Raad Op Straat , waarin wekelijks bij toerbeurt de raadsfracties van de politieke partijen in Barendrecht een podium krijgen om iets te vertellen over hun activiteiten in wijk en buurt, is het deze week de beurt aan Huub van den Brule en Marius van den Berge van EVB.
De rubriek is opgenomen in de gemeentekrant Blik op Barendrecht.
Op de foto brengt de familie Hogewij, bij wie Huub (rechts) op bezoek was, de afvalscheiding in praktijk!
De foto onderaan linkt naar een artikel in Het Zuiden over dit thema tijdens de raadsvergadering van 29 oktober. Namens EVB maakte Huub dit onderwerp wat meer concreet door wat ‘content’ in de arena te stationeren.

image001

>>> Waarom de keuze voor dit onderwerp ?

Barendrecht was in de beginjaren van de afvalscheiding een van de koplopers op dit gebied. Inmiddels zijn we flink achterop geraakt bij het landelijk gemiddelde. Slechts een-derde van ons afval wordt gescheiden ingezameld. Daarmee bungelen we in de laagste regionen van de ranglijst. Het landelijk streefcijfer ligt rond twee-derde. Conclusie: we moeten het afvalprobleem anders gaan aanpakken.

Lees verder Afvalscheiding vergt andere aanpak

EVB maakt zich zorgen om veiligheid Portlandse Baan

Zorgen om veiligheid Portlandse Baan

ae0gh9fi

BARENDRECHT – Echt voor Barendrecht maakt zich zorgen om de veiligheid op Portlandse Baan bij de grens van Barendrecht met Rhoon.

Dat blijkt uit vragen die de partij stelt aan het college.
Voor de kruising met de Korte Koedoodsedijk is een oversteekplaats voor fietsers vanaf de Middeldijk. Daarnaast ligt nog een stoep waar voetgangers kunnen oversteken, inclusief schuine afritten voor kinderwagens of rolstoelen. Wat echter ontbreekt volgens EVB is een voetgangersoversteekplaats: er ligt geen zebrapad naast het fietsersoversteekpunt.
Volgens EVB levert dit een gevaarlijke situatie op, omdat het verkeer vanuit Rhoon weinig overzicht heeft en er vlakbij een bocht ligt.
De partij wil weten of het college van plan is een voetgangersoversteekplaats te realiseren. (Bron: Dichtbij 09.10.2014)

http://www.dichtbij.nl/

 

Financieel is ‘t op orde

begroting Barendrecht
klik op onderstaande link voor vergroting

begroting Barendrecht

Bron: AD Rotterdams Dagblad d.d. 7 oktober 2014

Nieuw Reijerwaard nog onzekerder na uitspraak Raad van State

 
nieuw reijerwaard
De bestuursrechter heeft het plan voor het omstreden bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard (NRW) op enkele belangrijke punten ‘’vernietigd’’, ofwel: afgekeurd. Echt voor Barendrecht denkt dat de uitspraak van de Raad van State grote financiële gevolgen kan hebben voor het toch al zwakke project.
EVB wil deze gevolgen op zo kort mogelijke termijn onderzocht zien. Op aandringen van EVB is al eerder afgesproken dat er dit najaar een onafhankelijk onderzoek komt naar de haalbaarheid van NRW. Gevolg van de rechterlijke uitspraak is dat er nu een geheel nieuw exploitatieplan moet komen voor NRW.
De provincie Zuid-Holland krijgt een half jaar de tijd om haar z.g. inpassingsplan voor NRW op enkele essentiële onderdelen over te doen. Er moet eerst meer duidelijkheid komen over aanleg van de z.g. turbo-rotonde voor het vrachtverkeer (kosten circa 50 miljoen).
EVB houdt er rekening mee dat het verkeersplein al moet worden aangelegd, terwijl er nog geen of onvoldoende inkomsten uit NRW tegenover staan. Dit maakt sluitende financiering van het project nog ingewikkelder.
Door de uitspraak ligt de bouw van NRW voor nog eens een half jaar zo goed als stil, op het voorbereidend werk na. De verkoop van grond voor NRW stagneert al lange tijd. Omwonenden die de zaak bij de RvS hadden aangespannen kunnen na de herziening opnieuw in beroep gaan.
De Raad van State wil ook dat de provincie duidelijk maakt welke andere bedrijven zich mogen vestigen op NRW als er onvoldoende belangstelling is uit de voor Barendrecht en Ridderkerk belangrijke agro-sector. In het herziene plan moet worden aangegeven welke effecten dat heeft op woon- en leefklimaat.
Verwacht wordt dat hierdoor de mogelijkheden van het bedrijventerrein verder worden beperkt. Vanuit Rotterdam (de derde deelnemer in NRW) klinkt de roep om het project te bestemmen voor havenbedrijven. Overigens wordt binnen het nieuwe Rotterdamse college stopzetting van het project ook niet langer uitgesloten.

Bestuur EVB

EVB wijst nieuw plan windmolens af

windmolens2EVB is en blijft tegen de komst van windmolens langs de Oude Maas. Bewoners kunnen op onze politieke steun rekenen bij hun protesten en acties, zolang deze legaal zijn.
Een ,,advies’’ aan de provincie Zuid-Holland dat deze week in het nieuws kwam, verandert ons standpunt niet. Strekking van dit rapport: leg één groot windpark aan in Barendrecht of Binnenmaas; in plaats van twee kleinere in beide gemeenten. Vreemd dat zo’n omstreden advies midden in de ,,windstille’’ vakantieperiode naar buiten komt.
Het CDA in Barendrecht lijkt nu overigens ook afstand te nemen van het windmolenplan van provincie en Eneco. Voormalig CDA-wethouder Nootenboom wekte in de vorige raadsperiode grote verbazing door hiermee al half akkoord te gaan. De gemeente Barendrecht heeft op dit punt geen enkele juridische verplichting, stelde EVB-wethouder Dirk Vermaat vast, Nootenbooms opvolger.
Het afwijzende standpunt van EVB is opgenomen in het coalitieakkoord dat na de verkiezingen is gesloten met VVD en D66.
EVB fractievoorzitter Klaas Orsel legt in AD Rotterdams Dagblad van woensdag 6 augustus nog eens duidelijk uit waar EVB staat in de discussie over de windmolens.

Artikel AD
d.d. 6 augustus 2014

artikel AD
d.d. 4 augustus 2014

EVB niet blij met heien

EVB niet blij met onverwacht heien A29 BARENDRECHT

Echt voor Barendrecht heeft het college vragen gesteld over het heien bij de A29. De partij wil onder andere weten of bewoners daar van tevoren  op de hoogte zijn gebracht. In de nacht van 24 op 25 juli zou er volgens de partij geheid zijn bij de aansluiting van de Kilweg / A29. Voor EVB was niet duidelijk of daar van tevoren een vergunning voor was afgegeven en of de omwonende Barendrechters op de hoogte waren van de plannen. De partij wil ook weten welke maatregelen er genomen worden om in de toekomst dergelijke onduidelijkheden te voorkomen.

(Bron: www.dichtbij.nl/bar/regio – 28 juli)

Telefonische bereikbaarheid gem. Barendrecht moet beter

Wethouder Lennart van der Linden
Foto: Schakel

Wethouder Lennart van der Linden zet zich in om de bereikbaarheid van de gemeente te verbeteren.

Via deze link de De-Schakel kunt u het hele artikel lezen.

 

 

 

Koopzondag: veel emoties bij discussie

BARENDRECHT – Afgelopen dinsdag vond in de raadzaal van het gemeentehuis een commissievergadering plaats over de uitbreiding van de koopzondag op bedrijventerrein Vaanpark. Het college heeft voorgesteld om de zondagsopeningstijden gelijk te trekken met de andere bedrijventerreinen rondom Barendrecht zoals Reijerwaard.

Ikea, Karwei Carnisselande en OutdoorXL waren vertegenwoordigd om te pleiten voor de zondagsopenstelling. Zij beweren los van elkaar dat het meer omzet gegenereerd, meer banen oplevert en dat de verkeersdrukte verspreid zal worden. Ook pleitten zij voor openingstijden van 11 tot 17 uur in plaats van 12 tot 18 uur. EVB komt met een amendement om de winkeltijden te verleggen.

Lees verder……Veel emoties bij discussie koopzondag – De Schakel – Barendrecht.

EVB: maatregelen tegen willekeur in thuiszorg

 

Er dreigt willekeur bij de toewijzing van huishoudelijke hulp door zorginstelling Aafje. Het aantal uren waarop cliënten recht hebben, is onlangs in veel gevallen gehalveerd. Daarna is die norm weer enigszins versoepeld. Mensen die hulp nodig hebben, moeten dit zelf in de gaten houden.

Echt voor Barendrecht heeft vragen aan wethouder Monhemius gesteld over deze kwestie. EVB-raadslid Anita van Ewijk dringt er bij de wethouder op aan dat Aafje in alle gevallen opnieuw het aantal hulp-uren vaststelt, zodat cliënten er zelf niet achteraan hoeven. ,,Aafje is immers de partij die halverwege de spelregels heeft veranderd’’, stelt Van Ewijk.

De zorgaanbieder stuurt sinds enkele maanden medewerkers op pad om in gesprekken met cliënten te bepalen hoeveel hulp zij nog kunnen krijgen na de bezuinigingen door het Rijk. Aan het begin van die ronde stond voor schoonmaken van het huis nog maar een uurtje en voor hulp bij bij het aantrekken van schone kleren een half uurtje. Die tijden zijn inmiddels wat verruimd.

Aafje is volgens Van Ewijk op een grillige en onnadenkende manier bezig de bezuinigingen in de thuiszorg door te voeren. ,,Op deze manier wordt huishoudelijke hulp voor inwoners van Barendrecht een onzekere factor. Mensen moeten er constant zelf op letten of zij wel de hulp krijgen die zij nodig hebben’’. Aafje moet haar cliënten veel beter voorlichten, vindt het EVB-raadslid.

Zij vraagt ook aandacht voor de onzorgvuldige manier waarop de zorgaanbieder omspringt met zijn eigen personeel bij het doorvoeren van de bezuinigingen. Aafje zou afspraken met de huishoudelijke hulpen over hun functieomschrijving niet nakomen.

EVB dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.