EVB stelt vragen over nieuwe dienstregeling busvervoer naar Rotterdam

Via bijgaande link kunt u de vragen lezen die EVB aan de wethouder heeft gesteld over de nieuwe dienstregeling.
Bij de EVB zijn klachten binnengekomen over deze dienstregeling.

Vragen_EVB_inzake_dienstregeling_RET

gratis vervoer 65+

 

Zienswijze tegen plaatsing windturbines

Dien uw zienswijze in tegen de bouw van
windturbines langs de Oude Maas.

Tot en met 15 februari kan een ieder zijn reactie op de plannen kenbaar maken aan de gemeente Binnenmaas. U doet dit door een zogeheten zienswijze in te dienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
Er is hier nu een voorbeeld beschikbaar voor het indienen van een zienswijze als reactie op de plannen voor de bouw van mega-windturbines langs de Oude Maas.
U kunt deze uitprinten en opsturen naar:

College B&W Binnenmaas, postbus 5455, 3299 ZH Maasdam

of direct mailen aan de gemeente Binnenmaas: gemeente@binnenmaas.nl

Zienswijze tegen plaatsing windturbines

windmolens2

Grienden erg gewild als industrieterrein

Grienden erg gewild als industrieterrein
Het lijkt een dierenfabel met slechte afloop maar dreigt keiharde realiteit te worden. Het speelterrein van bever, vleermuis en vogel krijgt een grote opknapbeurt. Aan het eind van het verhaaltje ligt er een dikke laag asfalt in het dierenrijk.
We hebben het over windfabrieken aan de oevers van de Oude Maas, in de grienden, beschermd natuurgebied. Met ,,molens’’ heeft dit niks te maken. Masten van bijna 200 meter hoog. Permanente overlast tot ver in de omtrek.


Eneco wou er aan Barendrechtse kant zes neerzetten, maar schijnt daarvan af te zien.
Grote kans dat ze nu op de oever in Hoekse Waard komen, recht tegenover ons. In gemeente Binnenmaas. Dit geeft meer overlast bij ons dan bij de buren zelf.
Gemeente Barendrecht is van plan hiertegen protest aan te tekenen. EVB vraagt u dringend dit als bewoner ook te doen.
Dan staan we sterker. Het moet voor 16 februari. Hieronder staat hoe.
Het oevergebied in Hoekse Waard dat Eneco in het vizier heeft, is ook van grote natuurwaarde. Rijkswaterstaat is voor veel geld bezig het te verfraaien. ,,Het laatste stuk natuur van het stroomdal Oude Maas’’, zegt RWS. Beschermd via een Europees verdrag.
Van de zotte daar windfabrieken neer te zetten. Hetzelfde RWS zou dan wegen moeten aanleggen voor zwaar transport en onderhoud.
Alles onder de regie van Rijk en provincie. Die hebben ook al hun oog laten vallen op het griendengebied Albrandswaard. Intussen is de politiek zelf tijdelijk omgetoverd tot stiltegebied. De traditionele politieke partijen hebben het onderwerp taboe verklaard tot na de provincieverkiezingen van 18 maart. Bedrieglijke rust.
EVB doet niet mee aan die verkiezingen. Wij zijn een lokale partij. We hebben van meet af aan windmolens in Barendrecht afgewezen. Ook tegen onze gemeentegrenzen aan. Rondom Barendrecht is al te veel belastende infrastructuur.
EVB roept u op uiterlijk 15 februari uw reactie in te dienen op de plannen van Eneco en gemeente Binnenmaas. Per mail: gemeente@binnenmaas.nl Per brief: College B&W Binnenmaas, postbus 5455, 3299 ZH Maasdam.
Voor wie niet zelf bezwaar kan maken zet EVB binnenkort een model-reactie op haar website. Zie hiervoor ook de website van Stichting Wind van Voren (windvanvoren.nl)

Bestuur Echt voor Barendrecht

Windturbines Hoekse Waard verpesten ook leefomgeving Barendrecht

Windturbines Hoekse Waard verpesten ook leefomgeving Barendrecht
De omstreden mega-windturbines langs de Oude Maas komen hoogstwaarschijnlijk aan de kant van de Hoekse Waard te staan.
Pal langs de oever. Recht tegenover Barendrecht.
Midden in beschermd natuurgebied.
Zes mastodonten van 185 meter hoog.

medemblik_windmolen200mStichting Wind van Voren roept bewoners van Barendrecht dringend op voor 16 februari 2015 bezwaar te maken tegen dit plan van Eneco en de gemeente Binnenmaas. Hoe dat kan leest u verderop in dit bericht. Plaatsing van de ,,molens’’ (eigenlijk: complete windfabrieken) tast ook de leefbaarheid in een groot deel van Barendrecht ernstig aan.
Zij zijn bovendien funest voor de unieke natuur langs de Oude Maas. Laat u dus niet in de luren leggen door reclamepraat dat het allemaal wel meevalt.

"Vogelhakselaars"
“Vogelhakselaars”

Er was onlangs een informatieavond over de bouwplannen op het gemeentehuis van Binnenmaas. Eneco liet weten dat windturbines op de Barendrechtse oever van de Oude Maas van de baan zijn. Goed nieuws, zou je zeggen. Maar een schijnoverwinning als ze aan de andere kant van de rivier komen. Visuele overlast, geluidshinder en slagschaduw zullen ook dan merkbaar zijn tot ver in Barendrecht.

Lees verder Windturbines Hoekse Waard verpesten ook leefomgeving Barendrecht

Zwaar weer voor ToBe muziekschool- en cultuurcentrum

Zwaar weer voor ToBe muziekschool- en cultuurcentrum

ToBEToBe moet de komende jaren fors bezuinigen. Dit jaar is er een tekort van 550.000 euro.
Tobe presenteerde vorige maand aan de deelnemende gemeenten een plan om financieel weer op orde te komen. Daarbij zouden de gemeenten een deel van hun subsidie eerder moeten overmaken, vooral om de reorganisatie te kunnen betalen.

De komende tijd zullen 11 van de 73 voltijdbanen verdwijnen. Het gaat om veel meer medewerkers, omdat een groot deel van hen in deeltijd werkt.
(bron: RTVDordrecht)

ToBe heeft een zogenaamde B3-status.  Door deze status is de werkgever verantwoordelijk  voor het uitbetalen van WW-vergoedingen bij ontslagen. Omdat ToBe niet over een reserve voor dergelijke lasten beschikt, komen deze lasten in beginsel voor rekening van de gemeenten die het aanbod van ToBe financieel door subsidies ondersteunen.

Lees verder Zwaar weer voor ToBe muziekschool- en cultuurcentrum

Bibliotheek gaat weer terug naar het Kruispunt

Weer een punt van het EVB 10-punten plan lijkt binnen afzienbare tijd uitgevoerd te gaan worden, volgens onderstaand bericht.
Hoewel er nog het nodige ingevuld moet worden zijn we blij met deze aanzet.

Persbericht gemeente Barendrecht 1690184_398175050327525_548487142_n

Nauwe samenwerking over invulling ruimte Kruispunt

Voorbereidingen verhuizing bibliotheek in volle gang

 

BARENDRECHT (maandag 8 december 2014) – Wethouder Ingeborg Monhemius van Cultuur is met de Bibliotheek AanZet volop voorbereidingen aan het treffen voor het verhuizen van de bibliotheek van de Baerne naar het Kruispunt. De verhuizing van de bibliotheek naar het Kruispunt is één van de afspraken die gemaakt zijn in het collegeprogramma.

In de lijn van dat programma wordt in nauwe samenwerking met diverse cultuurpartners bekeken hoe de verdere invulling van de ruimte in het Kruispunt het beste kan worden vormgegeven.
Lees verder Bibliotheek gaat weer terug naar het Kruispunt

EVB steunt project Oude Dorpskern

oude dorpskern

BARENDRECHT – Het voorstel om een projectgroep plannen te laten maken voor de Oude Dorpskern, krijgt de steun van de gemeenteraad.
Dinsdagavond lieten alle partijen in de raadscommissie Ruimte weten dat het plan als een hamerstuk op de raadsagenda van 16 december geplaatst kan worden.

Dik Buitenhuis licht het plan toe.

Dik Buitenhuis licht het plan toe.

Het college heeft in samenspraak met de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht en de monumentencommissie een lijst met tien punten opgesteld, waarmee de projectgroep aan de slag gaat. Op de lijst staat onder meer het autovrij maken van het Doormanplein, het maken van een parkeerplan en het stimuleren van lichte horeca. Deze opzet werd toegelicht door bestuurslid Dik Buitenhuis van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. Zijn vereniging neemt met twee mensen deel aan de projectgroep.
Huub van der Brule (EVB) vindt het een veelbelovende aanpak. “Er is veertig jaar gesproken over het parkeerprobleem. Het wordt nu wel eens tijd voor een krachtdadiger aanpak. En met de huidige coalitie hoeft dat geen probleem te zijn.”

Klik op onderstaande link om het hele artikel te lezen.

Bron: www.deweekkrant.nl

 

 

Geld voor sportverenigingen

BARENDRECHT – Tennis Vereniging Barendrecht en atletiekvereniging CAV Energie krijgen financiële steun van de gemeente bij het uitvoeren van plannen. Dat bleek gisteren tijdens een vergadering van de raadscommissie Samenleving.

Beide verenigingen doen een beroep op de een derde regeling. Daarbij betaalt de vereniging twee derde van het project en geeft de gemeente voor het resterende deel subsidie.

Tennis
Tennis Vereniging Barendrecht vraagt op basis van deze regeling 65.000 euro voor het renoveren van de tennisbanen. De banen zijn 25 jaar geleden voor het laatst gerenoveerd. De drainage is inmiddels kapot, waardoor de banen na regenval lang onder water staan. Ook is het hekwerk rond de banen kapot. Volgens de tennisbond KNLTB loopt de toelating van competitie en toernooien gevaar. Voor de renovatie betaalt de vereniging zelf 130.000 euro.

Op onderstaande link kunt het hele artikel lezen
bron: deweekkrant.nl

 

Petitie tegen windturbines

Stichting Wind van Voren heeft het initiatief genomen een petitie te starten tegen het plaatsen van windturbines in Barendrecht.
U kunt de petitie ondertekenen via onderstaande link.

petitie tegen-het-plaatsen-van-windturbines-langs-de-oude-maas-en-de-a15-bij-barendrecht

windmolens2Wind van Voren is een zelfstandige en onafhankelijke stichting die zich verzet tegen de komst van 150 meter hoge windturbines langs de Oude Maas en de A15.

EVB ondersteunt de doelstellingen van deze stichting volledig.

Gratis openbaar vervoer 65+

Gratis openbaar vervoer voor Barendrechtse AOW’ers!

Gisteravond heeft de Gemeenteraad besloten dat met ingang van
1 januari 2015, de Barendrechtse AOW’ers vrij kunnen reizen met het openbaar vervoer van de RET.
Het tegenvoorstel van SGP/CU, CDA en GroenLinks om alle minima in Barendrecht te voorzien van gratis openbaar vervoer haalde het niet!
Deze partijen stemden tegen het EVB plan, waarvoor EVB zich al tijdens de gemeenteraadsverkiezingen heeft hardgemaakt.  

IMG_0001
Met dank aan onze betrokken senioren!!

EVB dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.