Geld voor sportverenigingen

BARENDRECHT – Tennis Vereniging Barendrecht en atletiekvereniging CAV Energie krijgen financiële steun van de gemeente bij het uitvoeren van plannen. Dat bleek gisteren tijdens een vergadering van de raadscommissie Samenleving.

Beide verenigingen doen een beroep op de een derde regeling. Daarbij betaalt de vereniging twee derde van het project en geeft de gemeente voor het resterende deel subsidie.

Tennis
Tennis Vereniging Barendrecht vraagt op basis van deze regeling 65.000 euro voor het renoveren van de tennisbanen. De banen zijn 25 jaar geleden voor het laatst gerenoveerd. De drainage is inmiddels kapot, waardoor de banen na regenval lang onder water staan. Ook is het hekwerk rond de banen kapot. Volgens de tennisbond KNLTB loopt de toelating van competitie en toernooien gevaar. Voor de renovatie betaalt de vereniging zelf 130.000 euro.

Op onderstaande link kunt het hele artikel lezen
bron: deweekkrant.nl

 

Petitie tegen windturbines

Stichting Wind van Voren heeft het initiatief genomen een petitie te starten tegen het plaatsen van windturbines in Barendrecht.
U kunt de petitie ondertekenen via onderstaande link.

petitie tegen-het-plaatsen-van-windturbines-langs-de-oude-maas-en-de-a15-bij-barendrecht

windmolens2Wind van Voren is een zelfstandige en onafhankelijke stichting die zich verzet tegen de komst van 150 meter hoge windturbines langs de Oude Maas en de A15.

EVB ondersteunt de doelstellingen van deze stichting volledig.

Gratis openbaar vervoer 65+

Gratis openbaar vervoer voor Barendrechtse AOW’ers!

Gisteravond heeft de Gemeenteraad besloten dat met ingang van
1 januari 2015, de Barendrechtse AOW’ers vrij kunnen reizen met het openbaar vervoer van de RET.
Het tegenvoorstel van SGP/CU, CDA en GroenLinks om alle minima in Barendrecht te voorzien van gratis openbaar vervoer haalde het niet!
Deze partijen stemden tegen het EVB plan, waarvoor EVB zich al tijdens de gemeenteraadsverkiezingen heeft hardgemaakt.  

IMG_0001
Met dank aan onze betrokken senioren!!

Algemene beschouwingen

Tijdens de jaarlijkse algemene beschouwingen en begrotingsbehandeling in de Gemeenteraad krijgen alle politieke partijen de gelegenheid een vooruitblik te geven op het komend begrotingsjaar.

Fractievoorzitter Klaas Orsel brak het spits af van de zevenkoppige sprekers rij op 10 november en sprak namens EVB de navolgende tekst tijdens zijn tot tien minuten gelimiteerde bijdrage.

gratis vervoer 65+

Voorzitter,
De eerste begroting van het nieuwe college. Een college met EVB, nieuwkomer in de Barendrechtse politiek. Een begroting onder verantwoordelijkheid van EVB-wethouder Lennart van der Linden van Financiën. Ook een nieuwkomer in de politiek. Het is een solide begroting waarin EVB zich goed herkent. Daarom een dubbel compliment aan Lennart. Daarmee ook aan de rest van het college.
EVB staat voor heldere politiek. Veel aandacht voor lokale onderwerpen en voor de inwoners van Barendrecht. Wij luisteren goed naar hen. Dit vertaalt zich in de begroting, onder andere via terugkeer van de bibliotheek naar Het Kruispunt en gratis OV voor mensen die met pensioen zijn. Het inlossen van deze beloftes aan de kiezer kost uiteraard geld. Dat geld is in deze begroting gevonden zonder dat gemeentelijke belastingen verhoogd hoefden te worden.

1690184_398175050327525_548487142_n
Wat de bibliotheek betreft roepen wij het college op nu snel te komen met een uitgewerkt plan voor Het Kruispunt. Volgens een schema van de bibliotheekdirectie zélf had dit plan er al moeten zijn. Kan de wethouder aangeven hoe het ermee
staat ?

Lees verder Algemene beschouwingen

Afvalscheiding vergt andere aanpak

In de rubriek Raad Op Straat , waarin wekelijks bij toerbeurt de raadsfracties van de politieke partijen in Barendrecht een podium krijgen om iets te vertellen over hun activiteiten in wijk en buurt, is het deze week de beurt aan Huub van den Brule en Marius van den Berge van EVB.
De rubriek is opgenomen in de gemeentekrant Blik op Barendrecht.
Op de foto brengt de familie Hogewij, bij wie Huub (rechts) op bezoek was, de afvalscheiding in praktijk!
De foto onderaan linkt naar een artikel in Het Zuiden over dit thema tijdens de raadsvergadering van 29 oktober. Namens EVB maakte Huub dit onderwerp wat meer concreet door wat ‘content’ in de arena te stationeren.

image001

>>> Waarom de keuze voor dit onderwerp ?

Barendrecht was in de beginjaren van de afvalscheiding een van de koplopers op dit gebied. Inmiddels zijn we flink achterop geraakt bij het landelijk gemiddelde. Slechts een-derde van ons afval wordt gescheiden ingezameld. Daarmee bungelen we in de laagste regionen van de ranglijst. Het landelijk streefcijfer ligt rond twee-derde. Conclusie: we moeten het afvalprobleem anders gaan aanpakken.

Lees verder Afvalscheiding vergt andere aanpak

EVB maakt zich zorgen om veiligheid Portlandse Baan

Zorgen om veiligheid Portlandse Baan

ae0gh9fi

BARENDRECHT – Echt voor Barendrecht maakt zich zorgen om de veiligheid op Portlandse Baan bij de grens van Barendrecht met Rhoon.

Dat blijkt uit vragen die de partij stelt aan het college.
Voor de kruising met de Korte Koedoodsedijk is een oversteekplaats voor fietsers vanaf de Middeldijk. Daarnaast ligt nog een stoep waar voetgangers kunnen oversteken, inclusief schuine afritten voor kinderwagens of rolstoelen. Wat echter ontbreekt volgens EVB is een voetgangersoversteekplaats: er ligt geen zebrapad naast het fietsersoversteekpunt.
Volgens EVB levert dit een gevaarlijke situatie op, omdat het verkeer vanuit Rhoon weinig overzicht heeft en er vlakbij een bocht ligt.
De partij wil weten of het college van plan is een voetgangersoversteekplaats te realiseren. (Bron: Dichtbij 09.10.2014)

http://www.dichtbij.nl/

 

Financieel is ‘t op orde

begroting Barendrecht
klik op onderstaande link voor vergroting

begroting Barendrecht

Bron: AD Rotterdams Dagblad d.d. 7 oktober 2014

Nieuw Reijerwaard nog onzekerder na uitspraak Raad van State

 
nieuw reijerwaard
De bestuursrechter heeft het plan voor het omstreden bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard (NRW) op enkele belangrijke punten ‘’vernietigd’’, ofwel: afgekeurd. Echt voor Barendrecht denkt dat de uitspraak van de Raad van State grote financiële gevolgen kan hebben voor het toch al zwakke project.
EVB wil deze gevolgen op zo kort mogelijke termijn onderzocht zien. Op aandringen van EVB is al eerder afgesproken dat er dit najaar een onafhankelijk onderzoek komt naar de haalbaarheid van NRW. Gevolg van de rechterlijke uitspraak is dat er nu een geheel nieuw exploitatieplan moet komen voor NRW.
De provincie Zuid-Holland krijgt een half jaar de tijd om haar z.g. inpassingsplan voor NRW op enkele essentiële onderdelen over te doen. Er moet eerst meer duidelijkheid komen over aanleg van de z.g. turbo-rotonde voor het vrachtverkeer (kosten circa 50 miljoen).
EVB houdt er rekening mee dat het verkeersplein al moet worden aangelegd, terwijl er nog geen of onvoldoende inkomsten uit NRW tegenover staan. Dit maakt sluitende financiering van het project nog ingewikkelder.
Door de uitspraak ligt de bouw van NRW voor nog eens een half jaar zo goed als stil, op het voorbereidend werk na. De verkoop van grond voor NRW stagneert al lange tijd. Omwonenden die de zaak bij de RvS hadden aangespannen kunnen na de herziening opnieuw in beroep gaan.
De Raad van State wil ook dat de provincie duidelijk maakt welke andere bedrijven zich mogen vestigen op NRW als er onvoldoende belangstelling is uit de voor Barendrecht en Ridderkerk belangrijke agro-sector. In het herziene plan moet worden aangegeven welke effecten dat heeft op woon- en leefklimaat.
Verwacht wordt dat hierdoor de mogelijkheden van het bedrijventerrein verder worden beperkt. Vanuit Rotterdam (de derde deelnemer in NRW) klinkt de roep om het project te bestemmen voor havenbedrijven. Overigens wordt binnen het nieuwe Rotterdamse college stopzetting van het project ook niet langer uitgesloten.

Bestuur EVB

EVB wijst nieuw plan windmolens af

windmolens2EVB is en blijft tegen de komst van windmolens langs de Oude Maas. Bewoners kunnen op onze politieke steun rekenen bij hun protesten en acties, zolang deze legaal zijn.
Een ,,advies’’ aan de provincie Zuid-Holland dat deze week in het nieuws kwam, verandert ons standpunt niet. Strekking van dit rapport: leg één groot windpark aan in Barendrecht of Binnenmaas; in plaats van twee kleinere in beide gemeenten. Vreemd dat zo’n omstreden advies midden in de ,,windstille’’ vakantieperiode naar buiten komt.
Het CDA in Barendrecht lijkt nu overigens ook afstand te nemen van het windmolenplan van provincie en Eneco. Voormalig CDA-wethouder Nootenboom wekte in de vorige raadsperiode grote verbazing door hiermee al half akkoord te gaan. De gemeente Barendrecht heeft op dit punt geen enkele juridische verplichting, stelde EVB-wethouder Dirk Vermaat vast, Nootenbooms opvolger.
Het afwijzende standpunt van EVB is opgenomen in het coalitieakkoord dat na de verkiezingen is gesloten met VVD en D66.
EVB fractievoorzitter Klaas Orsel legt in AD Rotterdams Dagblad van woensdag 6 augustus nog eens duidelijk uit waar EVB staat in de discussie over de windmolens.

Artikel AD
d.d. 6 augustus 2014

artikel AD
d.d. 4 augustus 2014

EVB niet blij met heien

EVB niet blij met onverwacht heien A29 BARENDRECHT

Echt voor Barendrecht heeft het college vragen gesteld over het heien bij de A29. De partij wil onder andere weten of bewoners daar van tevoren  op de hoogte zijn gebracht. In de nacht van 24 op 25 juli zou er volgens de partij geheid zijn bij de aansluiting van de Kilweg / A29. Voor EVB was niet duidelijk of daar van tevoren een vergunning voor was afgegeven en of de omwonende Barendrechters op de hoogte waren van de plannen. De partij wil ook weten welke maatregelen er genomen worden om in de toekomst dergelijke onduidelijkheden te voorkomen.

(Bron: www.dichtbij.nl/bar/regio – 28 juli)

EVB dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.