EVB stelt vragen aan B&W over uitkomsten wijkbezoek in Paddewei

Het wijkbezoek van EVB enige weken geleden aan Paddewei heeft veel opmerkingen, vragen en ook suggesties opgeleverd. Vooral de onderwerpen verkeer, buitenruimte en veiligheid kwamen veel aan de orde. EVB heeft met name over die onderwerpen vragen ingediend bij het college van B en W.

Zo waren er nogal wat klachten van inwoners over soms slecht onderhouden tuinen, het niet opruimen van hondenpoep en overlast gevende perenbomen. Ook het niet respecteren van 30 km zones in de wijk kwam veelvuldig ter sprake, waarbij eveneens klachten over te hard rijdende auto’s op de 2e Barendrechtseweg en verboden fiets- en scooterverkeer op voetpaden aan de orde werden gesteld. Een andere kwestie die meerdere keren werd aangekaart is het dealen van drugs en ook het gebruik daarvan in de wijk Paddewei. Met klem werd aangedrongen op te nemen maatregelen door de gemeente. Los daarvan is het van belang dat bij het waarnemen van dealen altijd direct de politie wordt gebeld, zodat deze onmiddellijk in actie kan komen.

Naast de onderwerpen waarover vragen zijn gesteld zal door EVB uiteraard ook aandacht worden besteed aan andere door inwoners aangebrachte onderwerpen en suggesties.  Op een later tijdstip zullen we via onze website in elk geval de ingezette acties en de concrete resultaten hiervan bekend maken.

Echt voor Barendrecht

Via deze link kunt u de beantwoording van de door EVB gestelde vragen aan het college lezen:

antwoorden College nav vragen over Paddewei

Share this: