Overlast op de Middenbaan aanpakken!

Foto: Ad van Koppen

Al langere tijd is er sprake van overlast op en rondom de Middenbaan. Zo heeft onze fractie kennisgenomen van klachten over veelvuldig fietsen en elektrisch steppen over de Middenbaan en overlast van hangjeugd. Deze laatste groep levert de grootste bijdrage aan de overlast rond de Middenbaan.

Onze fractie heeft al meermaals aandacht gevraagd voor deze problematiek bij het vorige college, maar het probleem is nog allerminst verholpen. Zo hebben de ondernemers vorige week een brief gestuurd aan het nieuwe college waarin ze aangeven dat de overlast nog altijd speelt en dat men in gesprek wil over de te nemen stappen om de overlast stoppen. Onze fractie heeft de burgemeester dan ook gevraagd zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met de ondernemers en daadkrachtig op te treden.

Share this: