Ouderen: Gebruik een goede airco bij hitte!

Foto: Jared

In de Blik op Barendrecht, het gemeentekatern in De Schakel, lazen wij vorige week met verbazing een artikel van het college van B&W over airco’s en CO2-uitstoot. Het college beweert dat airco’s extra CO2 uitstoten en hiermee opwarming van de aarde veroorzaken. En adviseert daarom een warmtepomp. Daarnaast adviseert het college de airco zo min mogelijk te gebruiken.

Dit laatste is een slecht advies als je begaan bent met ouderen. Het gebruik van een airco kan hun leven behoorlijk veraangenamen én verlengen. Bij iedere hittegolf lopen ouderen namelijk extra risico’s. Een airco zorgt voor een aangename beheersing van deze risico’s. En zou daarom juist moeten worden gestimuleerd. Daarnaast is de bewering over extra CO2-uitstoot feitenvrije onzin. Airco’s blazen hete lucht van binnen naar buiten. Daar zit geen ‘extra’ CO2 in. Wel verbruiken airco’s (net als warmtepompen) energie. En bevatten oude airco’s schadelijke HFK-gassen (net als oude koelkasten). Die kunnen vrijkomen bij slecht onderhoud.

Het juiste advies? Kies voor vakkundige installatie en onderhoud. En let bij de aanschaf op de kwaliteit van de airco en op het energielabel. Dat is ook nog eens goed voor uw portemonnee!

Het bericht van het college uit De Schakel:

Share this: