Foto: BarendrechtNU

“ZELFSTANDIG EN BETROUWBAAR”

Dat was een van onze leuzen tijdens de campagne begin 2014 in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Barendrecht.

Een zelfstandige gemeente, maar ook een betrouwbare gemeente! Dat vond in 2014 bijna 30% van de kiezers blijkbaar ook. EVB behaalde immers een historische overwinning en werd daarmee in één klap de grootste partij van Barendrecht.

Sinds 2014 hebben wij veel tijd gestoken in direct contact met inwoners met als doel te weten wat er leeft in de woon- en leefomgeving. Een van de speerpunten van EVB is immers dat bij een goed werkende lokale democratie inwoners zich gehoord en betrokken voelen bij besluitvorming. Sinds januari 2017 bezochten we daarom met de campagne ‘de wijken in’ meestal tweewekelijks een deel van Barendrecht. Vanaf begin 2018 tot de verkiezingen op 21 maart werd dit opgevoerd naar elke week, zodat EVB uiteindelijke alle inwoners van Barendrecht heeft bezocht.

Deze inspanningen en zichtbaarheid in de wijken heeft er ongetwijfeld in belangrijke mate toe bijgedragen dat EVB op 21 maart 2018 een fantastisch verkiezingsresultaat heeft behaald. Bijna 45% van de stemmen, hetgeen heeft geresulteerd in 14 zetels van de totaal 29 zetels, die de gemeenteraad van Barendrecht telt.

Helaas heeft de opstelling van de zes overige politieke partijen in de gemeenteraad  inmiddels geleid tot de vorming van een coalitie zonder EVB.  Met EVB is ondanks eerder gemaakte afspraken – de grootste partij zou het voortouw nemen bij de coalitievorming – zelfs niet gesproken. EVB is hiermee bewust buiten de deur (van de achterkamertjes) gehouden. Maar EVB gaat niet bij de pakken neerzitten!

Wij pakken onze oppositierol op. Stevig, maar op de inhoud!

Onze veertien raadsleden doen er alles aan om op een constructieve wijze oppositie te voeren. Zij zijn controlerend en taakstellend richting het college en zien er op toe dat afspraken worden nagekomen, programma’s worden uitgevoerd. Ook komen zij waar nodig met aanvullingen, wijzigingen of voorstellen. Uiteraard met altijd in het achterhoofd dat het ook écht voor Barendrecht is. Want anders gaat het alsnog van BAR tot erger!