Opheldering over verkoop perceel Hof van Barendrecht

Foto: Beoogde plek Hof van Barendrecht, via Google Maps.

Onze fractie heeft vragen gesteld over recente ontwikkelingen rondom het perceel aan de Henri Dunantlaan, dat mogelijk bestemd is voor het bouwplan ‘Hof van Barendrecht’. Het perceel is onlangs verkocht voor bijna twee keer de aankoopprijs van 2020, toen het in handen kwam van ontwikkelaar Habeko Vastgoed. Hierdoor rijst twijfel over de haalbaarheid van betaalbare woningen op deze locatie.

In eerdere commissievergaderingen van de gemeenteraad benadrukten de voormalige initiatiefnemers hun inzet voor betaalbare woningbouw. Het college van B&W heeft in januari een intentieovereenkomst ondertekend om de haalbaarheid van het plan nader te onderzoeken. Nu blijkt de grond in de tussentijd echter voor het dubbele te zijn verkocht, zodat de mogelijkheid om nog betaalbare woningen op deze locatie te realiseren, gezien de recente verkoop en de stijging van de aankoopprijs, waarschijnlijk lastig gaat worden. We willen hierover opheldering. 

Gemeenteraadslid Miranda Mes: “Dergelijke speculaties door grondeigenaren hebben een prijsopdrijvend effect, waardoor betaalbare nieuwbouwwoningen steeds verder buiten bereik raken. Een zeer zorgelijke ontwikkeling. Deze ontwikkelaar heeft ingespeeld op de wens van de gemeente om snel betaalbare woningen te bouwen voor Barendrechters. En lijkt nu in tegenspraak met deze wens te handelen.”

Onze fractie wil weten welke instrumenten de gemeente kan inzetten om dit soort grondspeculaties in de toekomst te voorkomen. Miranda Mes: “Dat er gebouwd kan worden aan de Henri Dunantlaan is nog lang niet definitief, aangezien de gemeenteraad nog moet beslissen over de geschiktheid van woningbouw op deze locatie. De verkoop van deze grond alsof het bouwgrond zou zijn, lijkt dus voorbarig. In Barendrecht is daarbij vooral behoefte aan betaalbare woningen voor Barendrechters. We weten nog niet of het oorspronkelijke plan met betaalbare woningen door de nieuwe eigenaar gerealiseerd gaat worden. Voor EVB is de bouw van betaalbare woningen echter een harde voorwaarde.”

Lees hier de volledige vragen die door onze fractie zijn gesteld:

Schriftelijke-vragen-EVB-ontwikkelingen-Hof-van-Barendrecht.docx

Share this: