Openbaarmaking bevindingen en aanbevelingen Marianne Zwagerman

Bron: twitter @mariannezw

Barendrecht, 5 juli 2019

Betreft: Openbaarmaking van bevindingen en aanbevelingen aan wethouder Proos door Marianne Zwagerman

Geacht college,

Op woensdag 29 mei jl. voerde ondernemer en schrijver Marianne Zwagerman een dagagenda van wethouder Proos uit, na hiertoe door de wethouder te zijn uitgedaagd.

Marianne Zwagerman plaatste op 11 juni jl. op Twitter in vervolg hierop een bericht het college te vertellen over haar bevindingen en aanbevelingen. In een twitterbericht dd. 3 juli jl. met daarin een verwijzing naar @arnoudproos liet zij weten er hierbij vanuit te gaan dat deze bevindingen en aanbevelingen openbaar gepubliceerd zouden worden door het college.

EVB constateert dat tot op heden deze bevindingen en aanbevelingen niet in het openbaar zijn gepubliceerd door het college en heeft daarover de navolgde vragen:

  1. Zijn de bevindingen en aanbevelingen door Marianne Zwagerman bekend gemaakt aan het college? Zo ja wanneer?
  2. Wat is er de reden van dat deze (nog) niet in het openbaar zijn gepubliceerd?
  3. Kan de gemeenteraad de bevindingen en aanbevelingen van Marianne Zwagerman, zo mogelijk nog voor de raadsvergadering van 9 juli a.s., in een openbare publicatie tegemoet zien?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: