Open brief aan burgemeester Van Belzen

Geachte burgemeester,

We vallen maar direct met de deur in huis: wij maken ons zorgen om de veiligheid in Barendrecht. De laatste weken verschijnen in de media veel berichten over vernielingen, geweldpleging, inbraken en meer. We staan in die zorgen niet alleen: we spreken veel met inwoners en velen ervaren een gebrek aan toezicht en handhaving in Barendrechtse wijken. Onze agenten zijn (te) vaak in Rotterdam en Ridderkerk, in plaats van in Barendrecht. Afgelopen raadsvergadering debatteerden politieke partijen over het voornemen van de politie om de huur van het politiebureau aan de Maasstraat op te zeggen. Andere partijen gaven suggesties wat te doen met het leegkomende pand. EVB vindt dit prematuur. En een stap de verkeerde kant op. Het verdwijnen van het politiebureau betekent minder aanwezigheid, minder zichtbaarheid en minder veiligheid! Ongewenst voor een gemeente van bijna 50.000 inwoners. Onze inwoners en (wijk)agenten verdienen een volwaardig bureau in Barendrecht!

Daarom roepen wij u in deze open brief op tot actie. Onderga dit niet, kom in verzet! Ga in debat met de politie. Beweeg hen hier te blijven. Vraag de korpsleiding af te zien van de sluiting. Vraag hen wat nodig is om te blijven. Probeer de korpsleiding bijvoorbeeld te verleiden om juist extra (regionale) diensten te huisvesten. Stel hier als gemeente wat tegenover. Wij doen een beroep op u. Wij moedigen u aan om alles in het werk te stellen om de aanwezigheid van politie te behouden en te versterken in Barendrecht!

Hoogachtend,

Fractie en bestuur Echt voor Barendrecht

Share this: