Open brief aan alle inwoners van Barendrecht

”Vraag: Kunt u de nieuwe afvalcontainers weigeren? Het eerlijke en echte verhaal!

Het college van B&W voert een nieuwe wijze van afvalinzameling in. Een plan dat met 15 tegen 14 stemmen door de gemeenteraad is vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van dit plan is dat alle inwoners van Barendrecht die in een zogenoemde laagbouwwoning wonen, worden voorzien van twee joekels van containers. Eén voor papier en karton en één voor gft-afval.

Wethouder Schaap stelt, in beantwoording van vragen van inwoners en van de fractie van EVB in de gemeenteraad, dat de afname van deze containers verplicht is en als u niet aan deze verplichting voldoet, u een boete krijgt. Deze informatie en dit antwoord is onjuist. De fractie van EVB is na zorgvuldig juridisch onderzoek tot de conclusie gekomen dat u niet verplicht bent deze twee containers te accepteren. Daar is geen wettelijke grondslag voor. Het antwoord op de vraag of u deze containers kunt weigeren is dus: Ja! U kunt deze containers weigeren.

Heeft dat consequenties voor u?
U wordt verplicht om het afval gescheiden aan te leveren. Als u dat al doet door bijvoorbeeld uw papier bij Afval Loont, een vereniging of kerk te brengen, of u doet uw papier al in één van de gemeentelijke ondergrondse papiercontainers, dan hebt u geen papiercontainer nodig en kunt u deze gewoon weigeren.

Verwerkt u uw gft-afval in uw tuin of hebt u een compostvat, dan heeft u ook geen gft-container nodig. Ook die kunt u gewoon weigeren, zonder dat u hoeft te vrezen voor een boete.

Heeft u nooit aan afvalscheiding gedaan, dan mag en kunt u de containers ook weigeren, maar dan moet u wel uw papier en gft-afval gaan scheiden. Bijvoorbeeld door uw papier en karton in een van de gemeentelijke ondergrondse papiercontainers te deponeren. Dan heeft u geen papiercontainer nodig. Wilt u ook geen gft-container, dan kunt u een compostvat aanschaffen. Dat is ook nog eens goed voor het milieu en uw tuin. Ook kunt u uw gft-afval, als het u uitkomt, naar het afvalaanbiedstation aan de Londen brengen. En dat is geheel gratis.

Kortom
U wordt verplicht uw afval te scheiden, maar u bent niet verplicht de containers te accepteren en aan te nemen. U kunt kiezen. De fractie van EVB zal zich ervoor inzetten dat aan u, voordat de containers worden verspreid, de vraag zal worden gesteld of u deze container(s) wilt of niet. Wij zullen dat dinsdag a.s. aan de gemeenteraad voorstellen, want daar heeft u recht op.

Tot slot
Wij zeggen u toe ons te blijven inzetten voor een systeem van afvalinzameling dat na een zorgvuldige inspraakprocedure tot stand komt, omdat wij ervan overtuigd zijn dat een breed draagvlak noodzakelijk is om tot een effectief afval- en milieubeleid te komen. Of we die joekels van containers daarbij nodig hebben, zal dan pas blijken.”

Namens de gemeenteraadsfractie van EVB,

mr. Dirk Vermaat

Share this: