Op wijkbezoek in Nieuweland 2 en 3

Na het zomerreces gaat Echt voor Barendrecht op zaterdag 9 september juni weer de wijken in. Dan wordt het zuidwestelijk deel van Nieuweland bezocht (tussen Sweelincklaan, Klarinet-/Triangelweg, Spinetstraat en Haydnsingel).

Raadsleden, bestuur en actieve leden van EVB – herkenbaar aan de gele jassen of polo’s – gaan dan op pad om te horen wat er speelt in de woon- en leefomgeving. Ook onze wethouders zijn van de partij.

Bij een goedwerkende lokale democratie worden inwoners immers gehoord en betrokken bij de besluitvorming. Uiteraard wordt ook stilgestaan bij het 10-puntenplan van EVB. Tussen pakweg 10.00 en 12.00 uur zal er worden aangebeld. Zoals gebruikelijk zal er tevens weer een groep worden geformeerd die tegelijkertijd zwerfvuil in deze wijk zal opruimen.

Het verzamelpunt is dit keer het parkeerterrein bij sporthal Aksent. Hier kan men desgewenst terecht voor vragen. Maar vragen kunnen op een later tijdstip ook per e-mail, WhatsApp of telefoon worden gesteld. Bel dan 0180-20 10 20.

Share this: