Op wijkbezoek in Buitenoord

Komende zaterdag bezoekt Echt voor Barendrecht (EVB) de wijk Buitenoord en dan met name de Bark, Boeier, Schoener, Spits, Klipper en Het Ruim. Onze gemeenteraadsleden, het bestuur en actieve leden van EVB – herkenbaar aan de gele jassen – gaan dan op pad om te horen wat er speelt in de woon- en leefomgeving. En ook onze wethouders zijn weer van de partij!

Bij een goedwerkende lokale democratie worden inwoners immers gehoord en betrokken bij de besluitvorming. Tussen pakweg 10.00 en 12.00 uur zal er huis-aan-huis worden aangebeld. Enkele leden staan ook klaar voor een gesprek bij woongebouw De Boeg aan de Spits.

Buitenoord is een groene, wandel- en fietsvriendelijke wijk met goede ontsluitingen. Diverse primaire voorzieningen zoals winkelcentra, sporthallen, maar ook onderwijsvoorzieningen (basis, bijzonder en voortgezet onderwijs) liggen op geringe afstand van de wijk, evenals het natuur- en recreatiegebied Zuidpolder. Maar er is altijd wat te verbeteren. Onderwerpen zoals veiligheid, schone buitenruimte, afvalbeleid en verkeersveiligheid zullen zeker ter sprake komen tijdens gesprekken met inwoners. Vragen kunnen ook op een later tijdstip per e-mail, WhatsApp of telefoon worden gesteld. EVB houdt overigens geen periodiek wijkspreekuur, maar is altijd voor inwoners bereikbaar! Via 0180 -20 10 20.

Share this: