Ongeruste bewoners trekken aan de bel over toenemende onveiligheid

Foto: Patrick Fore

De gemeenteraad heeft van een aantal bewoners een brief gekregen over de toenemende onveiligheid in Barendrecht. De brief is een initiatief van mevrouw Mohrube Yilmaz uit Carnisselande die de brief schreef naar aanleiding van een discussie op buurtapp NextDoor. De brief volgt op de vele veiligheidsincidenten die de afgelopen tijd in Barendrecht plaatsvonden.

Volgens Yilmaz neemt de criminaliteit en onveiligheid in Barendrecht de laatste jaren toe en gaat het niet meer om incidenten maar om steeds terugkomende criminele activiteiten. Yilmaz voorziet dat als deze ontwikkelingen blijven voortduren, veel bewoners van Barendrecht dan weg zullen trekken en Barendrecht langzaam maar zeker zal verloederen. Zij pleit ervoor om het verbeteren van de veiligheid als bespreekpunt op de agenda van de gemeenteraad te zetten.

Ons raadslid Jonathan Vrijman is blij met de brief. Vrijman: “Het is altijd goed als bewoners zaken bij de gemeenteraad aan de kaak stellen. In dit geval gaat het om een onderwerp waar EVB zich al tijden druk om maakt, namelijk de toenemende onveiligheid in Barendrecht. Ik heb daarom naar aanleiding van de brief van mevrouw Yilmaz een verzoek gedaan aan alle andere politieke partijen in Barendrecht om dit onderwerp na de zomervakantie uitgebreid in de gemeenteraad te bespreken.”

Naar aanleiding van de eerdere veiligheidsincidenten worden er de komende tijd in Barendrecht een aantal acties uitgevoerd om vooral wapenbezit onder jongeren aan te pakken. Zo wordt ingezet op betere voorlichting, wordt het preventief fouilleren voortgezet en komen er kluisjescontroles op middelbare scholen. Ook sluit Barendrecht aan bij een landelijke wapeninleveractie in oktober.

Share this: