Onderzoek opstoppingen Dorpzicht en Bijdorp

Onlangs bezocht EVB de wijken Dorpzicht en Bijdorp. Een aantal inwoners uit deze wijken gaf aan dat de onderdoorgang A29 in de ochtend- en avondspits opstoppingen tot gevolg heeft. Automobilisten hebben problemen om de wijk uit te komen door het drukke autoverkeer op de Henry Dunantlaan. De inwoners opperden dat een extra baan vanuit de wijk rechtsaf een optie zou zijn, die de wachttijd wellicht drastisch verkort en de doorstroming bevordert.

Tevens vinden zij dat bij het aanleggen van de rotonde Boerhaavelaan te weinig rekening gehouden is met veiligheid voor de fietsers. ‘Hier gebeuren de laatste tijd veel (bijna) ongelukken. Automobilisten rijden met 70 km per uur op de rondweg en slaan af, waarbij fietsers veelal over het hoofd worden gezien.’

EVB heeft aan het college van B&W vragen gesteld over deze verkeerssituaties. Het college heeft in haar beantwoording laten weten de situatie te zullen onderzoeken. ’Daarna zal worden bepaald of maatregelen noodzakelijk zijn.’

Via deze link zijn alle gestelde vragen inzake Dorpzicht en Bijdorp terug te lezen.

Vragen aan College inzake Dorpzicht en Bijdorp

Share this: