Onderzoek naar Woonnet Barendrecht

Echt voor Barendrecht (EVB) wil dat het college van B&W onderzoek gaat doen naar de mogelijkheid van een Woonnet Barendrecht, als alternatief voor Woonnet Rijnmond. We denken dat een eigen Woonnet er mogelijk voor kan zorgen dat Barendrechters sneller aan een sociale huurwoning kunnen komen.  

Gemeenteraadslid Kevin van Bommel: “Er zijn in onze regio veel meer woningzoekenden dan er sociale huurwoningen zijn. Sommige Barendrechters staan al zes jaar of langer bij Woonnet Rijnmond ingeschreven, maar die concurreren voor een Barendrechtse huurwoning ook met mensen van buiten Barendrecht. Door een eigen platform te beginnen waarop alleen Barendrechtse huurwoningen worden aangeboden is het misschien mogelijk om Barendrechters die in ons dorp willen blijven wonen, sneller aan een woning te helpen.”

EVB zal het college tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 mei vragen om een onderzoek waarin de gemeente onderzoekt of een platform in eigen gemeentelijk verband woningzoekenden meer soelaas gaat bieden. Ook moet in het onderzoek gekeken worden of de toewijzing en toekenning van sociale huurwoningen zelfstandig als gemeente goed is uit te voeren en wat een eigen woonplatform de gemeente gaat kosten. 

Motie-Onderzoek-alternatieve-platforms-toekenning-woningen-_-EVB

Share this: