Nieuwe huisvesting voor de Voedselbank

Foto: Arco van der Lee/ De Schakel

Achter de schermen is de laatste maanden door onze wethouder Margo Stolk hard gewerkt aan het vinden van een nieuwe locatie voor de Voedselbank. Deze locatie is gevonden aan de Kruidentuin 10. Gisteravond stemde de gemeenteraad unaniem voor de verhuizing naar deze locatie.

In juli 2022 nam de gemeenteraad een motie aan die het college verzocht te onderzoeken hoe er een toekomstbestendige huisvesting voor zowel de Voedselbank als de Kledingbank UnieK gerealiseerd kon worden. De motie benadrukte het belang van een gezamenlijke locatie waar ook andere gemeentelijke diensten aangeboden kunnen worden.

De noodzaak voor de verhuizing van de Voedselbank was inmiddels groot, aangezien de huidige locatie aan de Klarinetweg niet meer aan de wettelijke eisen voldoet. De zoektocht naar een geschikt pand bracht echter de nodige uitdagingen met zich mee. Verschillende locaties zijn beoordeeld, maar veel panden voldeden niet aan de voedselveiligheidseisen of waren niet goed bereikbaar. Ook bleek het vaak moeilijk om de verschillende werkwijzen van de Voedselbank en de Kledingbank op één locatie te integreren.

De gevonden locatie aan de Kruidentuin 10 is een leegstaand schoolgebouw (eerder OBS De Sprong / De Dubbeldekker) dat voor vijf jaar plaats kan bieden aan zowel de Voedselbank als de Kledingbank, mits er enkele aanpassingen worden gedaan. Het grotere pand biedt de Voedselbank niet alleen meer opslagruimte, maar ook betere faciliteiten voor de vrijwilligers en maakt een efficiëntere distributie van voedselpakketten mogelijk. In het pand zijn ook Kledingbank UnieK en de huiskamer voor Oekraïense vluchtelingen gevestigd.

Share this: