Nieuw platform voor mensen met een beperking of handicap

Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 18 december j.l. is op initiatief van Echt voor Barendrecht (EVB) een motie aangenomen voor de oprichting van een platform voor mensen met een beperking en/of handicap. Dit platform kan de gemeente op tal van zaken adviseren en informeren waar het gaat om betere participatie van mensen met een beperking of handicap.

De motie werd door raadslid Els Schaap ingediend en is een vrucht van het eerdere onderzoek in september dat EVB deed naar de bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen voor mindervaliden. Uit dit onderzoek bleek dat de toegankelijkheid van voorzieningen voor mindervaliden vaak te wensen overlaat. Raadslid Els Schaap: “Het idee voor dit platform is aangedragen door een deelnemer aan ons onderzoek. Zij pleitte voor de oprichting van dit platform omdat het de gemeente kan adviseren, bijvoorbeeld bij de bouw of verbouw van openbare gebouwen en woningen, maar ook bij de inrichting van de buitenruimte. Er liggen op dit moment best veel bouwplannen voor waarbij dit advies goed gebruikt kan worden.”

Voor EVB is een belangrijke voorwaarde voor dit nieuweplatform dat deze samen met mensen met een handicap en/of beperking wordt opgericht, onder het motto “niet over ons of zonder ons, maar met ons”. De aangenomen motie kreeg vooraf al steun van SGP-CU en D66 en bleek tijdens de raadsvergadering ook op steun van de overige fracties te kunnen rekenen.