Mysterie Oude Maas strandje duurt voort

Het geliefde mini-strandje aan de Oude Maas in Barendrecht bleek half juli plotseling volgestort met een grote massa rotsblokken. EVB stelde er schriftelijke vragen over aan het college van B&W, omdat er op geen enkele wijze was gecommuniceerd over deze ingrijpende aanpassing van het mooie recreatie stekje.

De beantwoording van die vragen laat inmiddels al meer dan een maand op zich wachten. Het schijnt dat de stenen door het waterschap gestort zijn en dat het te maken heeft met dijkverzwaring. Maar de exacte reden van de werkzaamheden, het gebrek aan communicatie en of het niet minder rigoureus kan, blijven vooralsnog onbeantwoord. De betreffende projectleider is ‘op vakantie’ en blijkbaar weten bestuurders in zowel Barendrecht als bij het waterschap zelf van toeten noch blazen…

Share this: