Motie van wantrouwen wethouder Schaap verworpen

Wethouder Schaap heeft omtrent het nieuwe afvalbeleid zowel mondeling als schriftelijk meerdere malen verkondigd dat inwoners van eengezinswoningen in Barendrecht verplicht zijn tot het accepteren van containers voor het scheiden van GFT en papier. Tijdens de raadvergadering van 7 mei 2019 heeft wethouder Schaap dit echter ontkend. Reden voor EVB om een motie van wantrouwen in te dienen tijdens deze raadsvergadering.

De motie werd niet door de coalitiepartijen gesteund.

Hieronder kunt u de ingediende motie teruglezen.

Motie van wantrouwen
Ex. Artikel 35 Reglement van Orde

De gemeenteraad van Barendrecht bijeen in vergadering op 7 mei 2019

Constaterende dat:

  • Wethouder Schaap zowel mondeling als schriftelijk meerdere malen het standpunt heeft ingenomen dat inwoners van grondgebonden woningen in Barendrecht verplicht zijn tot het accepteren van containers voor het scheiden van GFT en papier;
  • Wethouder Schaap hedenavond in de raadsvergadering van 7 mei heeft aangegeven dat hij nooit heeft beweerd dat inwoners van grondgebonden woningen in Barendrecht verplicht zijn tot het accepteren van deze containers;
  • De wethouder zojuist tijdens het interpellatiedebat een nieuw element toevoegt aan de discussie, namelijk een poging om de ‘bestelling’ van afvalcontainers in de schoenen te schuiven van zijn voorganger. Na enkele verdiepende vragen geeft de wethouder vervolgens aan dat deze aanbesteding slechts een raamcontract betreft, waaruit geen enkele verplichting voor de gemeente Barendrecht in euro’s voortkomt;

Zegt het vertrouwen in wethouder Schaap op.

En gaat over tot de orde van de dag.

Echt voor Barendrecht,

Lennart van der Linden

 

Share this: