Motie van afkeuring voor wethouder Roopram inzake JOP Vrijenburglaan

Bewoners aan de Vrijenburglaan en de Giraffenburg werden recent opgeschrikt door de plaatsing van een jongerenontmoetingsplaats in hun woonwijk. Over deze plaatsing werd door de gemeente niets gecommuniceerd. Ons raadslid Jonathan Vrijman stelde hier eerder al schriftelijke vragen over.

In het eerste weekend na de plaatsing van de JOP werden bewoners tot diep in de nacht wakker gehouden door jongeren die hier gebruik van maakten. Daarna zijn bewoners een handtekeningenactie begonnen om de JOP te verplaatsen. Reden voor EVB om verantwoordelijk wethouder Roopram (PvdA) tijdens de gemeenteraadsvergadering van 2 april jl. aan de tand te voelen.

Tijdens deze raadsvergadering heeft onze fractie een motie van afkeuring ingediend tegen wethouder Roopram. Deze motie werd ingediend nadat in de vergadering van de gemeenteraad bleek dat de JOP aan de Vrijenburglaan niet alleen zonder overleg met inwoners, maar ook illegaal, zonder vergunning is geplaatst. Dit alles ondermijnt het vertrouwen dat inwoners in ons gemeentebestuur mogen hebben.

Helaas werd onze motie van afkeuring niet door de coalitiepartijen gesteund, maar wethouder Roopram heeft inmiddels opdracht gegeven om de JOP aan de Vrijenburglaan te verwijderen en alsnog de juiste vergunning te regelen. Hierbij heeft zij expliciet toegezegd nu alsnog de bewoners actief te betrekken. Echt voor Barendrecht blijft vanzelfsprekend dit proces nauwkeurig volgen.

Hieronder kunt u de ingediende motie teruglezen.

Motie van afkeuring
Ex. Artikel 35 Reglement van Orde

De gemeenteraad van Barendrecht bijeen in vergadering op 2 april 2019

Constaterende dat:

 • Er een plaatsing van een JOP in een druk bewoonde woonwijk heeft plaatsgevonden zonder
  omwonenden daar in het voortraject bij te betrekken
 • De plaatsing van deze JOP zonder de daartoe benodigde vergunning heeft plaatsgevonden
  en dus illegaal is;
 • De wethouder de plaatsing van deze JOP betitelt als experiment
 • De wethouder vanavond heeft aangeven zich bewust te zijn van de gevoeligheid van
  dergelijke projecten, refererend aan het jongerencentrum en alle commotie van dien, maar
  daar kennelijk niets van heeft geleerd;

Overwegende dat:

 • Dit soort bestuurlijk optreden het vertrouwen van inwoners in het gemeentebestuur
  aantast;

Spreekt haar afkeur uit over het handelen van wethouder Roopram in deze gehele kwestie.

En gaat over tot de orde van de dag.
Echt voor Barendrecht
Lennart van der Linden

Foto: De JOP aan de Vrijenburglaan tegenover de Giraffenburg